Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ ανακοίνωσε τον κύκλο εργασιών της για το έτος 2023, ο οποίος ανήλθε στα 62,3 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 12% σε σχέση με το 2022, με την αξία των εξαγωγών της να αναλογεί στο 55% του συνολικού κύκλου εργασιών της. Στην Ελλάδα, ο τζίρος της ανήλθε στα 28,1 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 15%, αλλά στο εξωτερικό μειώθηκε κατά 26%, λόγω της κατάργησης κωδικών εκ μέρους των πολυεθνικών-πελατών της, για λογαριασμό των οποίων παράγει συγκεκριμένες σειρές προϊόντων. Το 2023 το 27% των συνολικών εσόδων της εταιρείας προήλθε από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 17% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 40% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 16% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών. Εξάλλου, η εταιρεία παρουσίασε στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών την αναπτυξιακή στρατηγική της σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας, τα βασικά οικονομικά μεγέθη και τις προοπτικές τους φέτος. Η στρατηγική της εστιάζεται στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων και περιβαλλοντικά υπεύθυνων προϊόντων, την εξωστρέφεια με εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 35 χώρες και τη δυναμική επέκτασή της σε νέες αγορές και προϊοντικές κατηγορίες.