Η Παπαστράτος, στο πλαίσιο διεύρυνσης της διοικητικής της ομάδας, ανέθεσε καθήκοντα γενικής διευθύντριας Ψηφιακών Μέσων στην κ. Σοφία Γκουζιώτη, στέλεχος με πολυετή εμπειρία στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού και των τεχνολογικών λύσεων.