Οι σημαντικότατες αλλαγές που συντελέστηκαν στην ελληνική αγορά κατά την δεκαετία 2009-2018 αντικατοπτρίζονται και στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών του κλάδου των σούπερ μάρκετ. Τα συμπεράσματα από τη σύγκριση ανάμεσα στις συγκεκριμένες χρονιές είναι εντυπωσιακά, τόσο σε ό,τι αφορά το μείγμα των εταιρειών όσο και τα μεγέθη τους.

Σημαντικά στοιχεία για τις συνταρακτικές αλλαγές της εξεταζόμενης δεκαετίας μας δίνει η μελέτη των εκδόσεων του Πανοράματος των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ. Μια ένδειξη που προκύπτει από τη σύγκριση των στοιχείων που αντιστοιχούν στα έτη 2009 και 2018 αποτελεί το ότι οι επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ που βρίσκονταν το 2009 στην πρώτη εικοσάδα (όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών τους) και δεν υπάρχουν στη λίστα του 2018, πραγματοποιούσαν πωλήσεις αξίας 3,85 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά το 40% περίπου της αγοράς άλλαξε χέρια. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, εταιρείες-ηγέτες στον κλάδο το 2009, όπως η Καρφούρ Μαρινόπουλος –η οποία μάλιστα καταλάμβανε την πρώτη θέση με διαφορά– και η Αφοί Βερόπουλοι, αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις, όπως η DIA, η Αρβανιτίδης και η Μάκρο, δεν υπάρχουν σήμερα. Από την άλλη, έχουν δημιουργηθεί εταιρείες με ακόμα μεγαλύτερα μεγέθη, ενώ έχουν μπει δυναμικά στην πρώτη δεκάδα άλλες, δυναμικές εταιρείες.

Κερδισμένοι και χαμένοι στις πωλήσεις
Καταρχάς, ας δώσουμε μια απάντηση στο ερώτημα «ποιοι είναι οι κερδισμένοι». Πρακτικά, είναι όσες εταιρείες κατάφεραν να επιβιώσουν κατά τη δεκαετία της κρίσης. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, όλες οι εταιρείες της πρώτης δεκάδας του 2018 δραστηριοποιούνταν στον κλάδο και το 2009 και όλες ανεξαιρέτως έχουν ενισχύσει τις πωλήσεις τους. Ενδεικτικό είναι άλλωστε ότι το 2009, το δείγμα των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ που δημοσίευαν ισολογισμό περιελάμβανε 74 αλυσίδες, ενώ το 2018 μόλις 42. Την πιο εντυπωσιακή αύξηση κύκλου εργασιών παρουσιάζει αναμφίβολα η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, που μετά και την απορρόφηση του δικτύου της Καρφούρ Μαρινόπουλος διπλασίασε τις ήδη υψηλές πωλήσεις της, φτάνοντας στα 2,3 δισ. ευρώ, με αύξηση κατά 105,53%. Παράλληλα, από την 3η θέση το 2009, κατάφερε να βρίσκεται το 2018 με διαφορά στην 1η θέση.

Στη 2η θέση το 2018, όπως και το 2009, βρίσκεται η Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος, έχοντας όμως αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 42,51% ή κατά 592,6 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 1,9 δισ. ευρώ. Εξίσου μεγάλη σε αξία αύξηση καταγράφει η Μετρό, μετά και την απορρόφηση του δικτύου της Αφοί Βερόπουλοι, η οποία προσέθεσε 522,4 εκατ. ευρώ ή 78,17% στις πωλήσεις της, φτάνοντας τα 1,2 δισ. ευρώ, σκαρφαλώνοντας δύο θέσεις, από την 5η το 2009 στην 3η το 2018. Δύο θέσεις βελτίωσε τη θέση της και η Δ. Μασούτης, ανεβαίνοντας από την 6η στην 4η, προσθέτοντας 168,2 εκατ. ευρώ στον κύκλο εργασιών της (+27,93%), φτάνοντας τα 770,45 εκατ. ευρώ. Τη μικρότερη ποσοστιαία αύξηση στην πρώτη δεκάδα καταγράφει η Πέντε, η οποία ναι μεν ανέβηκε από την 7η στην 5η θέση, αλλά με μικρή μεταβολή των πωλήσεών της κατά 8,90%, φτάνοντας τα 450 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, εντυπωσιακή ποσοστιαία μεταβολή καταγράφει η Μαρτ Κας & Κάρυ, η οποία συγκριτικά με τη Μάκρο Κας & Κάρυ του 2009, καταγράφει το 2018 τριπλάσιες πωλήσεις, με μεταβολή κατά 230,52%, φτάνοντας τα 310,7 εκατ. ευρώ (+216,7 εκατ. ευρώ). Ενώ το 2009 η Μάκρο Κας & Κάρυ βρισκόταν στην 15η θέση, το 2018 βρίσκεται στην 6η, πραγματοποιώντας ένα άλμα 9 θέσεων. Μεγάλα άλματα έκαναν και οι εταιρείες που ακολουθούν. Η Market In το 2009 βρισκόταν στην 12η θέση με πωλήσεις 118,7 εκατ. ευρώ, ενώ το 2018 έχει ανέβει στην 7η θέση, με πωλήσεις αυξημένες κατά 139,44%, στα 284,1 εκατ. ευρώ. Η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων (358,20%), από μόλις 56,0 εκατ. ευρώ σε 256,4 εκατ. ευρώ, μεταβολή η οποία την ανέβασε από την 16η θέση το 2009 στην 8η θέση το 2018. Ο Συνεταιρισμός ΙΝ.ΚΑ. μετονομάστηκε τα προηγούμενα χρόνια σε Συνεταιρισμό ΣΥΝ.ΚΑ. και οι πωλήσεις του τελευταίου το 2018 ανέρχονται σε 175,6 εκατ. ευρώ, με αύξηση κατά 23,19% σε σχέση με τις πωλήσεις το 2009. Τη δεκάδα κλείνει η εταιρεία Bazaar, η οποία με αύξηση πωλήσεων 70,98% έφτασε τα 169,0 εκατ. ευρώ και ανέβηκε από την 14η στη 10η θέση στον κλάδο.

Αθροιστικά οι 10 προαναφερθείσες εταιρείες το 2008 πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις 4,7 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό το 2018 αυξήθηκε κατά 3,2 δισ. ευρώ ή κατά 67,98%, φτάνοντας τα 8 δισ. ευρώ. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συνολικές πωλήσεις των αλυσίδων σούπερ μάρκετ καταγράφονται μειωμένες σε αυτή τη δεκαετία. Συγκεκριμένα, οι 74 αλυσίδες που δημοσίευσαν ισολογισμό το 2009 και συμμετείχαν στο δείγμα της έκδοσης, πραγματοποίησαν τότε πωλήσεις 9,4 δισ. ευρώ, ενώ οι 42 αλυσίδες του δείγματος του 2018 κατέγραψαν πωλήσεις 8,7 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 817,7 εκατ. ευρώ ή κατά 8,66%. Σε αυτό πλαίσιο, γίνεται ακόμα περισσότερο αντιληπτό γιατί οι συγκεκριμένες εταιρείες θεωρούνται νικητές.

Περίπλοκη η ανάλυση των εξελίξεων στην κερδοφορία
Πιο πολύπλοκη είναι η σύγκριση της κερδοφορίας ανάμεσα στις δύο αναλυόμενες χρήσεις. Καταρχάς, η συνολική κερδοφορία καταγράφεται μειωμένη. Οι 74 εταιρείες του 2009 παρουσίασαν κέρδη 145,6 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε δείκτη καθαρής κερδοφορίας 1,56%, ενώ οι 42 εταιρείες του 2018 παρουσιάζουν κέρδη ύψους 65 εκατ. ευρώ, μειωμένα σχεδόν στο μισό, και συγκεκριμένα κατά 55,34%, και δείκτη καθαρής κερδοφορίας 0,75%, μειωμένο κατά 0,80%. Αλλά και οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες καταγράφουν μειωμένα κέρδη. Συγκεκριμένα, οι 10 αυτές εταιρείες το 2009 παρουσίασαν συνολικά κέρδη 116,2 εκατ. ευρώ, ενώ το 2018, παρά την πολύ μεγάλη αύξηση των πωλήσεων, παρουσιάζουν μειωμένα κέρδη, μόλις 47,2 εκατ. ευρώ. Η συγκριτική αύξηση των πωλήσεων είναι και η βασική αιτία που ο δείκτης καθαρής κερδοφορίας για αυτές τις 10 εταιρείες από το ιδιαίτερα υψηλό 2,45% του 2009, το 2018 έπεσε σε μόλις 0,59%.

Βέβαια η εξέλιξη αυτή δεν είναι καθολική, και τα συνολικά στοιχεία επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις σημαντικές ζημιές που παρουσιάζει η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, λόγω της προσπάθειας απορρόφησης του δικτύου της Μαρινόπουλος. Οι ζημιές αυτές ανέρχονται το 2018 σε 76,9 εκατ. ευρώ, όταν το 2009 η εταιρεία κατέγραφε κέρδη 22,6 εκατ. ευρώ, τα οποία τότε την κατέτασσαν δεύτερη από άποψη κερδών στο δείγμα των εταιρειών. Στον αντίποδα, τα μεγαλύτερα κέρδη στον κλάδο, τόσο τότε όσο και το 2018, καταγράφει η Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος. Το 2009 τα κέρδη της ανέρχονταν σε 50,9 εκατ. ευρώ, ενώ το 2018 σε 54 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,09%. Ο δείκτης κερδοφορίας διαμορφώθηκε το 2018 σε 2,72%, έναντι 3,65% το 2009, με τη μείωση του δείκτη να οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων. Οι υπόλοιπες τρεις εταιρείες που συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα παρουσιάζουν ποσά κερδών σχετικά συγκρίσιμα, λίγο πάνω από τα 15 εκατ. ευρώ το 2009 και πάνω από 10 εκατ. ευρώ το 2018. Η Μετρό παρουσιάζει το 2018 κέρδη 10,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 29,33% σε σχέση με τα 15,1 εκατ. ευρώ του 2009, ενώ εξαιτίας της σημαντικής αύξησης των πωλήσεων ο δείκτης καθαρής κερδοφορίας μειώθηκε από 2,27% σε 0,90% το 2018. Τα κέρδη της Δ. Μασούτης διαμορφώθηκαν σε 14,0 εκατ. ευρώ το 2018 και παρουσιάζουν μικρή μείωση κατά 8,35% σε σχέση με το 2009, με τον δείκτη καθαρής κερδοφορίας να μειώνεται από 2,54% σε 1,82%. Στο ίδιο μήκος κύματος και τα κέρδη της, ύψους 12,8 εκατ. ευρώ για το 2018, που μειώθηκαν κατά 16,70% σε σχέση με το 2009, με τον δείκτη καθαρής κερδοφορίας να διαμορφώνεται στο 2,85% το 2018. Παρά τη μείωσή του σε σχέση με το 3,72% του 2009, αποτελεί τον υψηλότερο δείκτη μεταξύ των 10 εταιριών που εξετάζονται στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης.


Τη μεγαλύτερη αύξηση σε αξία κερδών εμφανίζει η Μαρτ Κας & Κάρυ, κατά 8,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις ζημιές 8,1 εκατ. ευρώ που κατέγραφε το 2009 η Μάκρο Κας & Κάρυ. Με καθαρά κέρδη 165 χιλ. ευρώ για το 2018, ο δείκτης καθαρής κερδοφορίας υπολογίζεται σε 0,05, με σημαντική βελτίωση από το -8,65% του 2009. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία βελτίωση στην κερδοφορία καταγράφει η Bazaar, κατά 1.253,66%, από κέρδη 253 χιλ. ευρώ το 2009 σε κέρδη 3,4 εκατ. ευρώ το 2018, και δείκτη κερδοφορίας 2,03%. Μεγάλη αύξηση σημειώνει και η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, κατά 392,05%, από 623 χιλ. ευρώ το 2009 σε κέρδη 3,1 εκατ. ευρώ το 2018 και δείκτη κερδοφορίας 1,2%. Τέλος, χαμηλούς δείκτες κερδοφορίας καταγράφουν η Market In, με 0,65%, και ο Συνεταιρισμός ΣΥΝ.ΚΑ., με 0,87%. Όμως, η Market In έχει αύξηση κερδών σε σχέση με το 2009 κατά 39,70%, στα 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ η ο Συνεταιρισμός ΣΥΝ.ΚΑ. παρουσιάζει μείωση κατά 45,44%, στα 1,5 εκατ. ευρώ.

Η γενική εικόνα του κλάδου
Όσον αφορά τους υπόλοιπους χρηματοοικονομικούς δείκτες, σε κάποιες περιπτώσεις ακολουθούν την πορεία των προαναφερθεισών εξελίξεων, ενώ σε άλλες παρουσιάζουν σταθεροποιητική εικόνα. Όσον αφορά τους υπόλοιπους δείκτες κερδοφορίας, είναι σαφές ότι παρατηρείται μία έντονη αύξηση του λειτουργικού κόστους, η οποία μετακυλίεται σε αυξημένα μεικτά περιθώρια εκμετάλλευσης. Συγκεκριμένα, το συνολικό μεικτό περιθώριο εκμετάλλευσης αυξήθηκε από 23,08% το 2009 σε 26,90% το 2018. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο δείκτης μεικτού περιθωρίου κέρδους δεν είναι πλήρως αντιπροσωπευτικός του συνόλου του κλάδου, καθώς απουσιάζουν τα στοιχεία της Lidl, του πιο μεγάλου -και μοναδικού- discounter της ελληνικής αγοράς. Εκτιμάται λοιπόν, ότι συνολικά η αγορά σούπερ μάρκετ έχει χαμηλότερο μεικτό περιθώριο. Σημειώνεται επίσης, πως λόγω της αύξησης των πωλήσεων της συγκεκριμένης εταιρείας την τελευταία δεκαετία, η βαρύτητά της στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου δείκτη είναι μεγαλύτερη το 2018 σε σχέση με το 2009.

Ο κύριος λόγος αύξησης του μεικτού περιθωρίου κέρδους είναι η αύξηση του λειτουργικού κόστους και δευτερευόντως –κυρίως την τελευταία διετία– του χρηματοοικονομικού κόστους. Ο δείκτης του λειτουργικού κόστους αυξήθηκε σημαντικά, από 21,12% σε 25,14%. Τα πρώτα χρόνια της εξεταζόμενης περιόδου, οι αυξήσεις των δαπανών έτειναν να αντικατοπτρίζουν τη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου των αλυσίδων, η οποία «φρέναρε» το 2013, λόγω, μεταξύ άλλων, των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης. Από εκεί και πέρα, οι αιτίες αύξησης και διατήρησης σε υψηλά επίπεδα του κόστους έχουν διαφοροποιηθεί και ενώ εξακολουθούν να σχετίζονται με μία γενικότερη αύξηση του μισθολογικού κόστους (βλ. εισφορές), της έμμεσης φορολογίας (πχ φόροι στην ενέργεια, ΦΠΑ κ.ά.) και λοιπών δαπανών, ειδικά κατά την τελευταία τριετία 2016-2018 πρέπει να αναζητηθούν και στο ότι η απορρόφηση νέων δικτύων μέσω των εξαγορών προκάλεσε μεν άμεση αύξηση του κόστους λειτουργίας, αλλά όχι άμεση, αντίστοιχου βαθμού, αύξηση των πωλήσεων (όπως ήταν αναμενόμενο).

Μία πιο ρεαλιστική εικόνα δίνει ο δείκτης προ Χρηματοοικονομικού Κόστους και Αποσβέσεων (EBITDA-Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization). Η ενσωμάτωση της σταθεροποιητικής τάσης των αποσβέσεων και η αφαίρεση από την εξίσωση του χρηματοοικονομικού κόστους οδηγεί σε πολύ μικρότερη μεταβολή, τόσο από το μεικτό περιθώριο, όσο και από το καθαρό περιθώριο που συζητήθηκε νωρίτερα. Το 2018 διαμορφώθηκε στο 3,55%, με πολύ μικρή αύξηση σε σχέση με το 3,82% του 2009. Τα συγκεκριμένα μεγέθη είναι αρκετά φυσιολογικά και συνήθη στον κλάδο. Ο δείκτης EBITDA είναι ίσως και ο πιο αποκαλυπτικός, αφού δείχνει ξεκάθαρα την «πρωτογενή» κατάσταση του οργανισμού (πλεόνασμα-έλλειμμα), καθώς ακυρώνει την επίδραση της διαχείρισης παγίων, της υπεραξίας και τις ιδιομορφίες του δανεισμού κάθε επιχείρησης. Έτσι, με δεδομένο ότι τη δεκαετία που πέρασε υπήρξαν τεράστιες αλλαγές στα πάγια των επιχειρήσεων, ενώ και το χρηματοοικονομικό κόστος αυξήθηκε ιδιαίτερα μετά τις μεγάλες εξαγορές, ο συγκεκριμένος δείκτης μας βοηθάει να εξάγουμε πιο ρεαλιστικά συμπεράσματα: Οι δυνατότητες κερδοφορίας του κλάδου το 2018 είναι αντίστοιχες με το 2009, αλλά μένει να ολοκληρωθούν οι εσωτερικές αλλαγές στη λειτουργία των επιχειρήσεων για να μεταφραστούν σε κέρδη προς τους μετόχους των αλυσίδων. Κλείνοντας το σκέλος της κερδοφορίας, αξίζει να αναφερθούμε στην απόδοση ίδιων κεφαλαίων, η οποία, εξαιτίας του συνδυασμού της μεγάλης μείωσης κερδών και της ταυτόχρονης μείωσης των ιδίων κεφαλαίων, διαμορφώθηκε σε χαμηλά επίπεδα, από 12,70% σε 6,10%. Δηλαδή, το 2009 κάθε 100 ευρώ κεφαλαίου το 2009 απέδιδε 13 ευρώ στους μετόχους, ενώ το 2018, με όλες τις ιδιαιτερότητες που προαναφέρθηκαν, σχεδόν τα μισά, 6 ευρώ.

Όσον αφορά τους δείκτες ρευστότητας, ίσως φανεί παράδοξο, αλλά το 2018 βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με το 2009 και λίγο αυξημένοι. Συγκεκριμένα, η γενική ρευστότητα των 74 αλυσίδων του 2009 ήταν στο 58,81% και το 2018 των 42 αλυσίδων στο 59,60%. Αντίθετα, η συνολική δανειακή επιβάρυνση αυξήθηκε από το 76,56% στο 81,62%, εξέλιξη όμως που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μακροχρόνιου τραπεζικού δανεισμού της τελευταίας 3ετίας, που αυξήθηκε από 12,91% στο υπερδιπλάσιο 25,89%.

Τέλος, ενδιαφέρον και άξιο προβληματισμού είναι πως η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, από 6,99 το 2009 σε 6,96 το 2018. Η εξέλιξη αυτή έχει να κάνει με την παράλληλη αύξηση αποθεμάτων και πωλήσεων, τάση η οποία αναμένεται όμως να αλλάξει στο μέλλον, με την ολοκλήρωση των εν εξελίξει αλλαγών στα δίκτυα.

Συμπερασματικά, η σύγκριση του 2018 με το 2009 δείχνει αναμφίβολα τη συγκέντρωση που έχει πραγματοποιηθεί στον κλάδο, την ενίσχυση σημαντικών εταιρειών, αλλά και το μεταβατικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αγορά (όπως άλλωστε και η χώρα), από την κρίση προς την ανάπτυξη. Έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πολλά και σημαντικά, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχουν μεταφραστεί σε αντίστοιχα υψηλούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. Τα στοιχεία, όμως, αποδεικνύουν πως ο κλάδος είναι δυνατός, κερδοφόρος, με πολύ καλές προοπτικές για τη δεκαετία του 2020.