Αναλυτικά, η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του κλάδου κατά το 2006 ήταν η εξής:
Οι πωλήσεις: Αυξήθηκαν κατά 544,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μεταβολή 6,35%. Το 2005 η αντίστοιχη μεταβολή ήταν 4,07%. Οι 10 μεγάλες εταιρείες του κλάδου σημείωσαν μεταβολή κοντά στον μέσο όρο, ήτοι 6,48%. Η αύξηση των πωλήσεων προήλθε από μεταβολή σε όγκο πωλήσεων αλλά και από τα νέα καταστήματα. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να μπορούν να προσδιορίσουν τον βαθμό επίπτωσης του καθενός από αυτούς του παράγοντες. Οι εξαγορές, οι οποίες ενίσχυσαν το μερίδιο της κάθε εταιρείας, δεν επιδρούν στον γενικό μέσο όρο.

Τα συνολικά μικτά κέρδη (μικτό περιθώριο κέρδους):
Αυξήθηκαν κατά 148,6 εκατ. ευρώ, με μεταβολή 7,45%. Ενα τμήμα της μεταβολής οφείλεται σε αύξηση του όγκου πωλήσεων και ένα άλλο σε θετική μεταβολή του ποσοστού (%) του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων, το οποίο από 21,18% το 2005, ανήλθε στο 21,54% το 2006, σημειώνοντας μεταβολή 0,37%.

Οι συνολικές δαπάνες:
Το λειτουργικό κόστος μεταβλήθηκε κατά 125,3 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 7,45%. Ως ποσοστό (%) επί των πωλήσεων παρουσίασε μικρή μεταβολή κατά 0,20%, εξουδετερώνοντας ένα μέρος της θετικής μεταβολής του μικτού κέρδους (0,37%). Η διαφορά των δύο παραμέτρων ως % επί των πωλήσεων, η οποία διαμορφώθηκε στο 0,17% (0,37%-0,20%), ήταν το δεδομένο που έδωσε την τελική θετική διαφορά στα καθαρά κέρδη.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα: Από 1,57% το 2005 ανήλθε σε 1,73% το 2006, με θετική μεταβολή 0,16%.

Τα καθαρά οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες): Παρουσίασαν θετική μεταβολή κατά 20,0 εκατ. ευρώ ή 15,94%. Σε ποσοστό των πωλήσεων η μεταβολή ήταν 0,13%. Η θετική εξέλιξη των καθαρών κερδών του κλάδου αποτελεί και τον τελικό στόχο. Παρόλα αυτά, κρίνεται απαραίτητη η ανάλυση και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων κατά εταιρεία, καθώς οι μεταβολές, θετικές και αρνητικές, παρουσιάζουν μεγάλο εύρος και διακυμάνσεις.

Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων: Από τη θετική μεταβολή 13,38% το 2005 έφθασαν στο 14,42% το 2006. Η διαφορά του 1,04% είναι αποτέλεσμα της θετικής μεταβολής των κερδών, μετά την κάμψη των τελευταίων χρόνων. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων παραμένει, όμως, σε χαμηλά επίπεδα, καθώς δεν έχει ακόμα ανακτήσει τις απώλειες των προηγουμένων ετών.

Στο Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2007 παρουσιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων του δείγματος, οικονομικά μεγέθη που καθορίζουν το προφίλ των γεωγραφικών περιοχών της χώρας, καθώς και η ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ ανά περιοχή σε χάρτες. Η έκδοση συνοδεύεται από το cd-rom της εταιρείας ερευνών IRI με τίτλο: “Να είσαι εκεί που είναι οι πελάτες σου-Ερευνητική προσέγγιση Shopper Insights”. Το περιεχόμενό του αφορά σε στοιχεία της καταναλωτικής συμπεριφοράς στην Ελλάδα, καθώς και τους τρόπους αξιοποίησής τους από τη βιομηχανία και το λιανεμπόριο.
 
Αποκτήστε τώρα το Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2007 (Νο 11) συμπληρώνοντας τη φόρμα παραγγελίας ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά με το τμήμα πωλήσεων της Comcenter στο 210 2828 282.