Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, το 2018 αποτελεί για τις επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ μια χρονιά χωρίς έντονες ανακατατάξεις και μεγάλα ερωτηματικά, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων του κλάδου. Τα συμπέρασμα εξάγεται από τη μελέτη των ισολογισμών 42 αλυσίδων, που αποτελούν το δείγμα της ετήσιας έκδοσης «Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2019», που μόλις κυκλοφόρησε. Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απόσπασμα της ενότητας «Η εικόνα του κλάδου».

Mπορεί και το 2018 να καταγράφονται ανακατατάξεις και διακυμάνσεις στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, αλλά σίγουρα δεν είναι τόσο έντονες όσο στο παρελθόν, ενώ πλέον επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες, πέραν των εξελίξεων σε μακροοικονομικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης για τη χρονιά που πέρασε έχουν βέβαια και στοιχεία που είναι ανησυχητικά και προβληματίζουν, όπως η συνολικά χαμηλή κερδοφορία, η μείωση της κερδοφορίας αρκετών εταιρειών και η περαιτέρω μείωση της ήδη σχετικά χαμηλής ρευστότητας. Σε γενικές γραμμές, όμως, το κλίμα το 2018 είναι θετικό, κυρίως γιατί χαρακτηρίζεται από μία «ηρεμία», με μικρές μεταβολές στις συνολικές λογιστικές καταστάσεις σε σχέση με τα στοιχεία του 2017. Σημειώνεται πως από το δείγμα και του φετινού Πανοράματος απουσιάζει η Lidl, η οποία από ιδρύσεώς της δεν λειτουργεί με καθεστώς ΑΕ και δεν δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις (οι πωλήσεις της εκτιμώνται για το 2018 περί τα 1,4-1,5 δισ. ευρώ, καθώς σύμφωνα με τη διεύθυνση της εταιρείας έχει μερίδιο αγοράς άνω του 15%).

Η γενική εικόνα των 42 αλυσίδων
Εξετάζοντας τους ισολογισμούς των 42 επιχειρήσεων, διαπιστώνουμε πως το 2018 ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 8,62 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 296,68 εκατ. ευρώ ή 3,56% σε σχέση με τα 8,33 δισ. ευρώ του 2017. Για να βρούμε υψηλότερη επίδοση στο συγκεκριμένο μέγεθος, θα πρέπει να φτάσουμε πίσω στο 2010, οπότε είχε καταγραφεί σύνολο πωλήσεων ύψους 9,44 δισ. ευρώ, σε δείγμα 62 εταιρειών. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η εικόνα των 42 αλυσίδων σούπερ μάρκετ του φετινού δείγματος είναι για ακόμη μια χρονιά σαφώς καλύτερη από την εικόνα του συνόλου του λιανεμπορίου τροφίμων. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει αύξηση του κύκλου εργασιών στον κλάδο των τροφίμων 2,71% και στα σούπερ μάρκετ 3,55%, αντίστοιχη με την καταγραφόμενη στο δείγμα του Πανοράματος (σύμφωνα με τους ισολογισμούς). Υπάρχουν, δηλαδή, πλέον ενδείξεις ότι η καταγραφόμενη αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο σε οργανική ανάπτυξη και δευτερευόντως στην προσέλκυση πωλήσεων από άλλα κανάλια, καθώς οι πωλήσεις των υπολοίπων καταστημάτων διατροφής σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψαν νέα πτώση, κατά 2,19%.

Η διαδικασία ολοκλήρωσης της απορρόφησης των καταστημάτων της Μαρινόπουλος από την Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης συνέβαλε σημαντικά στην καταγραφόμενη αύξηση, όπως θα φανεί και στη συνέχεια. Οι 10 μεγαλύτεροι όμιλοι και εταιρείες (αθροίζονται τα στοιχεία των εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, όπου υπάρχει αυτή η συνθήκη) κατέγραψαν σχεδόν διπλάσια ποσοστιαία αύξηση στις πωλήσεις τους, κατά 6,14%, δηλαδή κατά 485,68 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 8,39 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου το 40% των αγορών των ελληνικών νοικοκυριών σε είδη παντοπωλείου με βάση την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ. Τα στοιχεία αυτά –και ακόμα περισσότερο οι ανακατατάξεις στις πωλήσεις– σκιαγραφούν τόσο τον έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στις μεγάλες επιχειρήσεις, όσο και τη συγκέντρωση που είχε πραγματοποιηθεί στον κλάδο τα προηγούμενα χρόνια. Ενδεικτική είναι η συνεχιζόμενη «μάχη» των έντονων και πολλών προωθητικών ενεργειών, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείου ανταγωνισμού το 2018, με το 53% των πωλήσεων να πραγματοποιείται στο πλαίσιο προσφορών και εκπτώσεων.

Ανακατατάξεις στις πωλήσεις
Η εξαγορά της Μαρινόπουλος από τον όμιλο Σκλαβενίτης εξακολουθεί να επηρεάζει έντονα τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων του 2018 και ακόμα εντονότερα στη λίστα με τους 10 μεγαλύτερους ομίλους και εταιρείες. Συνολικά καταγράφεται μία αυξητική τάση για τους λεγόμενους «10 μεγάλους», χωρίς όμως να λείπουν και οι εξαιρέσεις. Η μεγαλύτερη εξέλιξη είναι αναμφίβολα η νέα αύξηση των πωλήσεων του ομίλου Σκλαβενίτης, ο οποίος πλέον αντιπροσωπεύεται κυρίως από την εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη, στην οποία ενσωματώθηκε το δίκτυο καταστημάτων της Μαρινόπουλος, και στη συνέχεια τη Ι. & Σ. Σκλαβενίτης (περιλαμβάνονται και οι Μαρτ Κας & Κάρυ και η Χαλκιαδάκης). Ο όμιλος αύξησε κατά 487,21 εκατ. ευρώ τις πωλήσεις του, που προστιθέμενες στα 652,18 εκατ. ευρώ του 2017, οδηγούν σε συνολική αύξηση τη διετία κατά 60,96%, από 1,87 δισ. ευρώ το 2016 σε 3,01 δισ. ευρώ το 2018. Το ύψος του κύκλου εργασιών φέρνει πλέον τον όμιλο στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο.

Τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε ο όμιλος ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, κατά 80,54 εκατ. ευρώ ή 35,05%, με πωλήσεις 310,35 εκατ. ευρώ που τον ανεβάζουν στην 6η θέση (σημειώνεται πως η εταιρεία εξαγόρασε την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Γρηγοριάδης το 2017 και τις αλυσίδες Μέριμνα και ΕΛΑ Σούπερ Μάρκετ το 2018). Την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση εμφάνισε η Market In κατά 33,10 εκατ. ευρώ ή 13,19%, φτάνοντας στα 284,11 εκατ. ευρώ και στην 7η θέση ως προς τις πωλήσεις (η αλυσίδα εξαγόρασε την αλυσίδα Bλαχοδήμος market το 2019).


Αύξηση κατέγραψαν και η Μετρό, κατά 18,50 εκατ. ευρώ, ευρισκόμενη στην 3η θέση με πωλήσεις 1,19 δισ. ευρώ, η Δ. Μασούτης (η οποία το 2018 εξαγόρασε την Προμηθευτική και εισήλθε στην αγορά της Αττικής), κατά 8,76 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 770,35 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών, και η Bazaar κατά 6,33 εκατ. ευρώ, φτάνοντας στην 9η θέση με 168,96 εκατ. ευρώ (ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες στρατηγική συνεργασία με τον όμιλο αγορών SPAR). Σε αντίθεση με τις παραπάνω επιχειρήσεις, οι υπόλοιπες 4 μεταξύ των 10 μεγάλων εταιρειών ή ομίλων του κλάδου κατέγραψαν μείωση στον κύκλο εργασιών τους. Συγκεκριμένα, ο όμιλος Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στη 2η θέση το 2018 ως προς τις πωλήσεις, κατέγραψε μείωση κατά 5,43%, πραγματοποιώντας κύκλο εργασιών 1,99 δισ. ευρώ. Η Πέντε κατέλαβε την 5η θέση με 449, 97 εκατ. ευρώ, με μείωση κατά 6,79%, ο ΣΥΝ.ΚΑ. που βρίσκεται στην 8η θέση είχε μείωση 0,06%, φθάνοντας τα 175,63 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών και τη δεκάδα συμπληρώνει με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες εταιρείες για πρώτη φορά η αλυσίδα Γουντσίδης με 46,90 εκατ. ευρώ και μείωση κατά 3,82%.

Σταθερή εικόνα για την κερδοφορία
Αθροιστικά οι 10 όμιλοι και εταιρείες παρουσιάζουν το 2018 περίπου τα ίδια κέρδη με το 2017, αλλά τα επιμέρους αποτελέσματα έχουν διαφοροποιήσεις, με μία εταιρεία να παρουσιάζει μεγάλες, αλλά μειωμένες ζημιές και αρκετές εταιρείες να παρουσιάζουν μείωση στην κερδοφορία τους.

Συνολικά οι 10 μεγαλύτεροι οργανισμοί του κλάδου εμφάνισαν το 2018 στα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων κέρδη 41,58 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,67% σε σχέση με τα 43,16 εκατ. ευρώ του 2017. Ως εκ τούτου, ο δείκτης καθαρής κερδοφορίας των 10 μεγαλύτερων ομίλων και εταιρειών διαμορφώθηκε στο 0,50% έναντι 0,55% το 2017. H καθαρή κερδοφορία για το σύνολο των 42 υπό εξέταση επιχειρήσεων το 2018 είναι λίγο υψηλότερη, αλλά δεν διαφέρει σημαντικά λόγω της επίδρασης που έχουν τα μεγέθη των μεγαλύτερων εταιρειών. Τα καθαρά αποτελέσματα εμφανίζονται μειωμένα κατά 3,47% ή 2,34 εκατ, ευρώ, στα 65,01 εκατ. ευρώ, από 67,35 εκατ. ευρώ το 2017. Το καθαρό περιθώριο κέρδους επομένως διαμορφώθηκε σε 0,75%, έναντι 0,81% το 2017. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα τόσο των σημαντικών -αλλά αρκετά περιορισμένων σε σχέση με πέρυσι- ζημιών που εμφάνισε η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, η οποία αντισταθμίζει μία γενικότερη τάση μείωσης τάσης της κερδοφορίας που παρατηρείται στον κλάδο, καθώς οι 4 από τις υπόλοιπες 9 μεγαλύτερες επιχειρήσεις καταγράφουν συνολικά μειωμένα κέρδη, όπως και οι 27 από τις 42 του δείγματος. Όσον αφορά τους υπόλοιπους δείκτες κερδοφορίας, ο δείκτης μικτού κέρδους αυξήθηκε από 26,53% σε 26,90%, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των λειτουργικών δαπανών.

Η αύξηση των δαπανών από 24,65% σε 25,14% επί των πωλήσεων εξηγεί γιατί παρά την αύξηση του μικτού κέρδους ο δείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους μειώθηκε κατά από 1,88% σε 1,76%. Η αύξηση αυτή των δαπανών, και ιδίως των δαπανών της λειτουργίας διάθεσης, αποτελεί μία εύλογη εξέλιξη, με δεδομένη κυρίως την ιδιαίτερα απότομη επαναλειτουργία καταστημάτων, λόγω των εξαγορών της προηγούμενης διετίας (Μαρινόπουλος, Βερόπουλος, Προμηθευτική κ.ά.). Η αύξηση των δαπανών σχετίζεται αφενός με μία γενικότερη αύξηση διαφόρων παραγόντων της λειτουργίας διάθεσης, όπως πχ μισθολογικό κόστος (βλ. εισφορές), έμμεση φορολογία (πχ φόροι στην ενέργεια, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ κ.ά.), επιπλέον ανάγκες διαφήμισης κλπ. Πρακτικά δηλαδή την τελευταία διετία καταγράφεται μία παράλληλη, αλλά δυσανάλογη αύξηση των δαπανών (αριθμητής) και των πωλήσεων που αυτές εξυπηρετούν (παρονομαστής), επηρεάζοντας έτσι αυξητικά τους σχετικούς δείκτες. Όπως πάντα, πιο ενδεικτική εικόνα των εξελίξεων δίνει ο δείκτης προ Χρηματοοικονομικού Κόστους και Αποσβέσεων (EBITDA), ο οποίος ενσωματώνοντας τη σταθεροποιητική τάση των αποσβέσεων έμεινε πρακτικά αμετάβλητος, από 3,58% σε 3,55%, μέγεθος που εκτιμάται ως αρκετά φυσιολογικό.

Ο δείκτης EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) είναι ίσως και ο πιο αποκαλυπτικός, καθώς δείχνει πιο ξεκάθαρα την «πρωτογενή» κατάσταση του οργανισμού (πλεόνασμα-έλλειμμα), αφού ακυρώνει την επίδραση της διαχείρισης παγίων, της υπεραξίας και τις ιδιομορφίες του δανεισμού κάθε επιχείρησης. Τέλος, εξαιτίας του συνδυασμού της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων (κυρίως λόγω των εξελίξεων στον όμιλο Σκλαβενίτης) και της ταυτόχρονης μη μεταβολής των συνολικών κερδών, σημειώθηκε αύξηση της απόδοσης των πρώτων, από 5,81% σε 6,44%.

    * Στην έντυπη έκδοση το άρθρο συνοδεύεται από τους πίνακες με τα βασικά μεγέθη και δείκτες των 10 μεγαλύτερων εταιρειών/ομίλων σούπερ μάρκετ, για τα έτη 2017-2018, όπως δημοσιεύονται στην έκδοση «Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2019»