Παρά τις αντιξοότητες της ελληνικής αγοράς του 2010, λόγω της γνωστής οικονομικής κατάστασης της χώρας και του μνημονίου, για άλλη μία χρήση ο κύκλος εργασιών των 10 μεγαλύτερων ομίλων και εταιρειών του δείγματος κατέγραψε αύξηση κατά 0,92% ή 73,3 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερη σε ποσοστό από την αύξηση του συνόλου των 74 επιχειρήσεων που αποτελούν το δείγμα της φετινής ετήσιας έκδοσης «Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2011».

Oδηγός σε αυτήν την άνοδο ήταν ο όμιλος Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος, με αύξηση των πωλήσεών του κατά 6,88% (επιπλέον 101,3 εκατ. ευρώ) φτάνοντας τις πωλήσεις του στα 1,57 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, η εταιρεία Καρφούρ Μαρινόπουλος εμφάνισε σημαντική μείωση των πωλήσεών της κατά 58,98 εκατ. ευρώ (σημειώνεται ότι δεν δημοσιεύει ενοποιημένο ισολογισμό). Αν και η απώλεια αυτών των πωλήσεων είναι σημαντική, η Καρφούρ Μαρινόπουλος κατάφερε συνολικά να περιορίσει τις απώλειές της με την εξαγορά της Dia Hellas. H Dia, λόγω και της εξαγοράς της, εμφάνισε, επίσης, αρκετά μειωμένο κύκλο εργασιών κατά 14,70% ή 54,96 εκατ. ευρώ. Αν εξαιρεθούν οι δύο αυτές εταιρείες από τον υπολογισμό της εξέλιξης των πωλήσεων, λόγω των έντονα αρνητικών αποτελεσμάτων τους, τότε οι υπόλοιποι 8 όμιλοι και εταιρείες εμφανίζουν αύξηση πωλήσεων κατά 3,31% (επιπλέον 187,24 εκατ. ευρώ).

 Υπόμνημα: Τύποι ισολογισμών, βάσει των οποίων γίνεται η ανάλυση

 Α/Α  Επωνυμία  Τύπος ισολογισμού  IAS/IFRS
 1  Καρφούρ Μαρινόπουλος ΑΕ  Εταιρικός  •
 2  Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος ΑΕ  Ενοποιημένος: Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος ΑΕ, ΕΝΑ ΑΕ, Εταιρεία Συμμετοχών και Εμπορίας Τροφίμων ΜΕΠΕ & ΣΙΑ ΕΕ, Εταιρεία Συμμετοχών και Εμπορίας Τροφίμων ΜΕΠΕ, Σούπερ Μάρκετ Κορυφή ΑΕ  •
 3  Ι. & Σ. Σκλαβενίτης ΑΕΕ  Ενοποιημένος: Ι. & Σ. Σκλαβενίτης ΑΕΕ, Ινώ Εισαγωγές και Εμπορία Αγαθών, Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Εκμετάλλευση Ακινήτων ΑΕ  •
 4  Αφοί Βερόπουλοι ΑΕΒΕ  Ενοποιημένος: Αφοί Βερόπουλοι ΑΕΒΕ, Χαλκιαδάκης ΑΕ, Ψυγεία Αθηνών ΑΕ, Veropoulos DOOEL/Σκόπια, Veropoulos DOO/Βελιγράδι, Αχαϊκά κτήρια επενδύσεων ΑΕ, Τροφίνο ΑΕ  
 5  Μετρό ΑΕΒΕ  Ενοποιημένος: Μετρό ΑΕΒΕ  
 6  Διαμαντής Μασούτης ΑΕ Σ/Μ  Εταιρικός  •
 7  Πέντε ΑΕΕ  Ενοποιημένος Πέντε ΑΕ, Αργώ Μάρκετ ΑΕΕ  
 8  Dia Hellas ΑΕ  Εταιρικός  •
 9  Αρβανιτίδης ΑΕΕΕ  Εταιρικός  
 10  Προμηθ. & Καταναλ. Συν/σμός Πε. Μελων ΙΝ.ΚΑ.  Εταιρικός  

Σημειώνεται, ότι σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των πωλήσεων του 2010, έπαιξαν παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως οι αλλαγές στις καταναλωτικές τάσεις, η αυξημένη φορολογία, αλλά και η μακρόχρονη απεργία των ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας χρήσης, η οποία επηρέασε δυσανάλογα κάποιες αλυσίδες με μη ιδιόκτητο στόλο και πανελλαδικά δίκτυα.

Αυτές οι τάσεις επηρέασαν σε έναν βαθμό και το κόστος πωληθέντων των επιχειρήσεων, αυξάνοντάς το κατά 1,37% (πχ σημαντικό ρόλο έπαιξαν η έμμεση φορολόγηση μέσω του αυξημένου ΦΠΑ και των νέων ειδικών φόρων κατανάλωσης, που σε μεγάλο βαθμό απορροφήθηκαν από τις αλυσίδες και τους προμηθευτές τους).

Κατά συνέπεια, το μικτό περιθώριο κέρδους των 10 μεγάλων εμφάνισε μείωση (23,40%, έναντι 23,58% το 2009). Τη μεγαλύτερη βελτίωση στο ποσό των μικτών κερδών εμφάνισε η Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος με επιπλέον 27,25 εκατ. ευρώ (7,61%) φτάνοντας τα 385,2 εκατ. ευρώ, ενώ τη μεγαλύτερη ποσοστιαία βελτίωση εμφάνισε η Μετρό με αύξηση 7,96% ή επιπλέον 9,72 εκατ. ευρώ. Αντίθετα τη μεγαλύτερη πτώση εμφάνισαν η Dia Hellas και η Καρφούρ Μαρινόπουλος με -17,01% και -10,98% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2009.


Αυξημένες οι δαπάνες λόγω της επέκτασης των δικτύων
Σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι δαπάνες των 10 μεγάλων του κλάδου. Συγκεκριμένα, οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 4,97%, αύξηση που το μεγαλύτερο μέρος της προκλήθηκε από την αύξηση των εξόδων της λειτουργίας διάθεσης, η οποία συνδέεται άμεσα με την επέκταση των δικτύων των μεγάλων αλυσίδων και τη δημιουργία νέων καταστημάτων και υποδομών (αλλά και με λοιπές οικονομικές επιπτώσεις του 2010).

Η αύξηση αυτών των δαπανών οδήγησε και σε αύξηση των αντίστοιχων δεικτών. Συγκεκριμένα, ο δείκτης εξόδων λειτουργίας διάθεσης προς πωλήσεις αυξήθηκε από 17,88% σε 18,97%. Κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο, καθώς οι επενδύσεις των επιχειρήσεων το 2010 δεν είναι δυνατόν να έχουν προλάβει να κεφαλαιοποιηθούν σε πωλήσεις, κάτι το οποίο αναμένεται να επιτευχθεί μεσοπρόθεσμα.

Ο δείκτης εξόδων διάθεσης παρουσιάζει αρκετά μεγάλη διακύμανση ανάμεσα στους 10 ομίλους και εταιρείες, ως αποτέλεσμα της διαφορετικής σύνθεσης των δικτύων των αλυσίδων (πχ ύπαρξη καταστημάτων franchise, γεωγραφική κάλυψη καταστημάτων, κλπ). Τον χαμηλότερο δείκτη εμφανίζει η αρκετά συγκεντρωμένη Προμηθ. & Καταναλ. Συν/σμός Πε. Μελών ΙΝ.ΚΑ. με 15,13%, ενώ τον μεγαλύτερο δείκτη παρουσίασε η Dia Hellas με 28,04% (αποτέλεσμα και της δυσανάλογης μείωσης των πωλήσεων της τελευταίας). Τη μεγαλύτερη αύξηση των εξόδων διάθεσης εμφάνισε η Καρφούρ Μαρινόπουλος κατά 11,63% από 336,65 εκατ. ευρώ σε 375,82 εκατ. ευρώ, ενώ η μόνη εταιρεία από τους 10 μεγάλους που εμφάνισε μείωση ήταν η Dia Hellas κατά 0,08%.

Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις αυτές -οι 10 μεγάλοι- πραγματοποίησαν το 2010 νέες επενδύσεις που ξεπέρασαν τα 352 εκατ. ευρώ, ενώ το 2009 είχαν επενδύσει περίπου 266 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις αφορούσαν σε νέα καταστήματα, κέντρα διανομής και αναβάθμιση των υποδομών. Σίγουρα οι στρατηγικές εξελίξεις στην αγορά, προκάλεσαν σε έναν βαθμό τις επιχειρήσεις να προβούν σε επενδυτικές κινήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση για έναν κλάδο, εν μέσω κρίσης να επενδύει αυτά τα ποσά, είναι τουλάχιστον αξιοσημείωτο (σημειώνεται ότι στα ποσά δεν περιλαμβάνονται οι σημαντικές επενδύσεις των λοιπών μεγάλων εταιρειών που δεν δημοσίευσαν ισολογισμούς, πχ Lidl).

Οι επενδύσεις αυτές επηρεάζουν και τις αποσβέσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν επίσης την κερδοφορία των αλυσίδων. Οι αποσβέσεις κινήθηκαν αρκετά αυξητικά το 2010, εμφανίζοντας άνοδο κατά 6.99%, από 154,37 εκατ. ευρώ σε 165,16 εκατ. ευρώ. Συνολικά οι 10 μεγάλοι κατέγραψαν δείκτη αποσβέσεων 2,05% έναντι δείκτη 1,90%, του συνόλου του δείγματος 74 επιχειρήσεων. Τον υψηλότερο δείκτη αποσβέσεων εμφάνισε η Dia Hellas με 2,90% και 9,26 εκατ. ευρώ, ενώ τις περισσότερες αποσβέσεις αριθμητικά είχε η Καρφούρ Μαρινόπουλος με 36,17 εκατ. ευρώ (δείκτη 1,93%).

Κερδοφορία πολλών ταχυτήτων
Οι 10 όμιλοι και εταιρείες παρουσιάζουν καθαρά αποτελέσματα προ φόρων αξίας 15,35 εκατ. ευρώ, ενώ τα αντίστοιχα κέρδη προ αποσβέσεων είναι 183,32 εκατ. ευρώ. Οι αντίστοιχοι δείκτες για τους 10 μεγάλους είναι 0,19% και 2,24%, ενώ το 2009 ήταν 1,55% και 3,48%. Όμως, οι συγκεκριμένοι δείκτες, αλλά και γενικότερα οι δείκτες κερδοφορίας των εταιρειών, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Υπάρχουν επιχειρήσεις με αρνητικά αποτελέσματα, επιχειρήσεις με αρκετά καλές επιδόσεις και όμιλοι που πραγματικά ξεχωρίζουν. Οι επιχειρήσεις με τα αρνητικά αποτελέσματα, εξαιτίας του μεγέθους τους επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και τα συνολικά νούμερα του κλάδου.

Συγκεκριμένα, αρνητικά αποτελέσματα εμφάνισαν η Καρφούρ Μαρινόπουλος με καθαρές ζημιές 84,85 εκατ. ευρώ και αντίστοιχο δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους -4,52%. Οι ζημιές είναι αρκετά μικρότερες όταν υπολογιστούν προ αποσβέσεων με 48,68 εκατ. ευρώ και δείκτη -2,60%. Όμως με μερικά αποτελέσματα (λειτουργικό περιθώριο κέρδους) -85,74 εκατ. ευρώ, ήταν αδύνατο να περιοριστούν περισσότερο. Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζει και η Dia Hellas, με καθαρές ζημιές 31,82 εκατ. ευρώ και τον δείκτη καθαρού περιθωρίου στο -9,98%. Τα αποτελέσματα προ αποσβέσεων είναι βελτιωμένα στα -22,56 εκατ. ευρώ και δείκτη -7,08%.


Αύξηση των καθαρών κερδών για τρεις ομίλους
Από τις επιχειρήσεις που εμφάνισαν κέρδη μεταξύ των 10 μεγάλων ομίλων και εταιρειών, τρεις κατάφεραν να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους σε σχέση με το 2009. Πρόκειται για τη Σκλαβενίτης, τη Μετρό και την Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος. Ο όμιλος Σκλαβενίτη εμφάνισε τη μεγαλύτερη βελτίωση των αποτελεσμάτων του κατά 35,78%, προσθέτοντας επιπλέον 8,07 εκατ. ευρώ κέρδη στην περυσινή επίδοση και φτάνοντας στα 30,63 εκατ. ευρώ συνολικά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα προ αποσβέσεων είναι ακόμη μεγαλύτερα στα 48,73 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης καθαρής κερδοφορίας επίσης σε ανοδική τάση έφτασε το 2,57%, ενώ και η απόδοση ίδιων κεφαλαίων βελτιώθηκε κατά 5,88% σκαρφαλώνοντας στο ιδιαίτερα υψηλό 26,44%. Η εταιρεία με τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ήταν η Μετρό, η οποία βελτίωσε τα κέρδη της κατά 1,83 εκατ. ευρώ (+12,07%), φτάνοντας συνολικά στα 17,06 εκατ. ευρώ καθαρά αποτελέσματα.

Ο δείκτης καθαρών αποτελεσμάτων σε ανοδική πορεία έφτασε το 2,51%, ενώ η απόδοση ίδιων κεφαλαίων ανέβηκε στο 17,79%. Όμως, ο όμιλος με τα περισσότερα καθαρά κέρδη ήταν για άλλη μία χρονιά ο όμιλος Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος, ο οποίος, αυξάνοντας τα καθαρά κέρδη προ φόρων κατά +4,99% (επιπλέον 2,6 εκατ. ευρώ), έφτασε στα 54,76 εκατ. ευρώ συνολικά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματά προ αποσβέσεων, ακόμη υψηλότερα και με μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση (+7,04%), πλησίασαν τα 88 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος εμφάνισε τον μεγαλύτερο δείκτη καθαρής κερδοφορίας με 3,48%, όπως και τον υψηλότερο δείκτη αποτελεσμάτων προ αποσβέσεων με 5,58%. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων, αν και μειώθηκε λίγο κατά 2,45% (λόγω και της σημαντικής αύξησης και του λογαριασμού του παθητικού κατά 13,46%), παρέμεινε η υψηλότερη από τους 10 μεγάλους, στο εντυπωσιακό 30,71%. Φαίνεται λοιπόν, πως με βάση τα έντονα κερδοφόρα αποτελέσματα για ακόμη μία χρονιά, ο όμιλος μπαίνει πλέον σε θέση οδηγού στον κλάδο.

Θετική η κερδοφορία των υπόλοιπων πέντε αλυσίδων
Θετικά είναι και τα αποτελέσματα των υπόλοιπων πέντε επιχειρήσεων που συνθέτουν τους δέκα μεγάλους. Η Δ. Μασούτης κατέχει τη τέταρτη θέση ως προς τα καθαρά της αποτελέσματα με 15,30 εκατ. ευρώ, ενώ έχει και αρκετά υψηλά κέρδη προ αποσβέσεων με 29,75 εκατ. ευρώ. Οι δείκτες της κινήθηκαν επίσης σε αρκετά υψηλά επίπεδα με τον δείκτη καθαρού κέρδους στο 2,41% και τον δείκτη κερδών προ αποσβέσεων στο 4,69%. Η Δ. Μασούτης καταγράφει επίσης και τον πιο υψηλό δείκτη μικτού κέρδους από του 10 μεγάλους με 29,15%, ενώ έχει και την τρίτη καλύτερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων με 21,19%. Ο όμιλος Βερόπουλος, εμφάνισε καθαρά κέρδη αξίας 2,40 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένα κατά 575 χιλ. ευρώ σε σχέση με το 2009.

Οι σημαντικές αποσβέσεις του ομίλου τον φέρνουν σε υψηλότερη θέση ως προς τα αποτελέσματα προ αποσβέσεων με 23,95 εκατ. ευρώ και με σημαντική αύξηση (10,74%) σε σχέση με το 2009. Οι δείκτες κερδοφορίας του ομίλου Βερόπουλος, κινήθηκαν χαμηλότερα στο 0,25% καθαρό περιθώριο κέρδους και 2,52% περιθώριο προ αποσβέσεων, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων ήταν 2,82%. Ο όμιλος Πέντε εμφάνισε καθαρά κέρδη 9,19 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 5,94 εκατ. ευρώ (-39,26%) σε σχέση με το 2009. Τα αποτελέσματα προ αποσβέσεων εμφάνισαν μείωση και έφτασαν τα 19,49 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, ο δείκτης καθαρής κερδοφορίας μειώθηκε ελαφρώς στο 2,08% με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων να κινείται σε ικανοποιητικά αρκετά καλό επίπεδο με 8,52%.

Τέλος, όσον αφορά στις δύο μικρότερες και νεοεισερχόμενες εταιρείες στη λίστα των 10 μεγάλων του κλάδου, την Αρβανιτίδης και Προμηθ. & Καταναλ. Συν/Σμος Πε. Μελων ΙΝ.ΚΑ. αν και μείωσαν τις πωλήσεις τους κατά 1,37% και 1,97% αντίστοιχα, παρέμειναν κερδοφόρες. Ο Προμηθ. & Καταναλ. Συν/Σμος Πε. Μελων ΙΝ.ΚΑ. εμφάνισε σημαντικά καθαρά κέρδη 2,66 εκατ. ευρώ με περιθώριο κέρδους 1,90%, σε αντίστοιχα επίπεδα με τις επιδόσεις της εταιρείας το 2009. Η Αρβανιτίδης, κατέγραψε οριακά καθαρά κέρδη 83 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 74,22% σε σχέση με τα μικρά κέρδη του 2009 (322 χιλ. ευρώ) και καθαρό περιθώριο κέρδους μόλις 0,03%.

Βέβαια, η Αρβανιτίδης εμφάνισε αρκετές αποσβέσεις, γι’ αυτόν τον λόγο και τα αποτελέσματά της προ αποσβέσεων είναι αρκετά καλύτερα και υπολογίζονται σε 4,54 εκατ. ευρώ (δείκτης 1,91%). Η απόδοση ίδιων κεφαλαίων της Προμηθ. & Καταναλ. Συν/σμός Πε. Μελων ΙΝ.ΚΑ. ήταν άκρως ικανοποιητική με 19,06%, ενώ της Αρβανιτίδης οριακή με 0,98%.