Η Παλίρροια Σουλιώτης ΑΕ αποφάσισε απονομή μερίσματος 10 εκατομμυρίων ευρώ από τη χρήση 2023 προς τους μετόχους της εταιρείας, μετά τον σχεδόν τριπλασιασμό της καθαρής εταιρικής κερδοφορίας (175,9%), σε σχέση με το 2022: 8,6 εκατ. ευρώ, έναντι 3,11 εκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκαν ακόμη συμπληρωματικές αμοιβές €369.417 προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και €243.585 προς στελέχη της εταιρείας.

Ο Όμιλος διατηρεί πελατειακές και λοιπές απαιτήσεις ύψους 18,58 εκατομμυρίων ευρώ, μειωμένες κατά 28%, σε σχέση με τα 25,8 εκατομμύρια ευρώ για το 2022 και αύξησε ίδια κεφάλαια κατά 6,47%, από τα 48,63 εκατ. ευρώ, σε 51,77 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 99,5% αφορά τη μητρική. Οι στόχοι του Ομίλου για το 2024 αφορούν την περαιτέρω ανάπτυξη της σειράς έτοιμων γευμάτων, με προώθηση σε όσο το δυνατόν περισσότερες αγορές παγκοσμίως, αλλά και η επένδυση σε ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων. Ως προς το δημοφιλέστερο προϊόν της μητρικής, στόχος είναι η διατήρηση ηγετικού ρόλου στην αγορά ντολμά και αμπελόφυλλων σε παγκόσμιο επίπεδο και οι επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες που θα επιτύχουν ακόμη υψηλότερου επιπέδου τυποποίηση.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Παλίρροια Σουλιώτης ΑΕ επενδύει και στον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο, με στόχο το μέγιστο δυνατό παραγωγικό αποτέλεσμα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter