Στόχος και του φετινού προγράμματος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου «Αξιολόγηση Σωματικής Διάπλασης, Διατροφικών Συνηθειών και Σωματικής Δραστηριότητας», που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Nestlé Ελλάς, ήταν η παρακολούθηση σημαντικών δεικτών υγείας των μαθητών, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων και την από κοινού με την πολιτεία διαμόρφωση πολιτικών για τη βελτίωση της υγείας των παιδιών.

Για τη σχολική χρονιά 2011-2012, το πρόγραμμα απευθύνθηκε σε μαθητές της Γ’ τάξης σχεδόν όλων των Δημοτικών Σχολείων της χώρας –περίπου 60.000 παιδιά. Σύμφωνα με τα ευρήματά του, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια σταθεροποίησης σε υψηλά επίπεδα των ποσοστών παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα, διαφαίνονται κάποιες τάσεις μείωσής τους. Επίσης, οι διατροφικές συνήθειες των μαθητών κρίνονται συνολικά καλές, όπως και η σωματική τους δραστηριότητα, αλλά με περιθώρια βελτίωσης. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από τη Nestlé Ελλάς, στο πλαίσιο της παγκόσμιας εταιρικής πρωτοβουλίας της «Παιδιά Όλο Υγεία».