Τον μεγάλο πρωταγωνιστή αποτελεί το ελληνικό ούζο στο εξωτερικό, καθώς βρίσκεται στην κορυφή αναφορικά με τις εξαγωγές ελληνικών αλκοολούχων ποτών και για το 2023, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat που επεξεργάστηκε ο ΣΕΑΟΠ.

Αποτελεί διαχρονικά το κυριότερο εξαγόμενο προϊόν της ελληνικής ποτοποιίας, καταλαμβάνοντας το 2023 το 58% της αξίας και το 68% της ποσότητας του συνόλου των εξαγωγών των ελληνικών αποσταγμάτων. Το 2023 καταγράφεται αύξηση της αξίας των εξαγωγών του ούζου διεθνώς, η οποία μεταφράζεται ποσοστιαία κατά περίπου 4% (+2,3 εκατ. ευρώ), ενώ σε ποσότητα εμφανίζει πτώση κατά -7,3%.

Οι εξαγωγές του ούζου εντός ΕΕ-27 το 2023, παρουσιάζουν σημαντική αύξηση σε αξία κατά 13,5%, ενώ σε ποσότητα εμφανίζουν μείωση κατά -1,8%, σε σύγκριση με το 2022. Σε αντίθεση με την ΕΕ, οι εξαγωγές του σε Τρίτες Χώρες εμφανίζουν μεγάλη μείωση και σε αξία και σε ποσότητα, για την οποία ευθύνεται η μείωση των εξαγωγών του προς το Ιράκ. Ειδικότερα, η ποσοστιαία μείωση σε αξία είναι περίπου -13% και η ποσοστιαία μείωση σε ποσότητα περίπου -19%.

Σταθερή άνοδο των εξαγωγών τσίπουρου και τσικουδιάς
Οι εξαγωγές του τσίπουρου/τσικουδιάς αν και αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό μερίδιο (περίπου 2% σε αξία και περίπου 1% σε ποσότητα) του συνόλου των εξαγωγών, καταγράφουν σταθερή άνοδο. Ειδικότερα, οι εξαγωγές εντός ΕΕ-27 το 2023, σε σύγκριση με το 2022, εμφάνισαν αύξηση περίπου 22% σε αξία και μείωση -1,5% σε ποσότητα. Η Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη θέση προορισμού του τσίπουρο με μερίδιο 44,1%, του συνόλου σε αξία, στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Κύπρος με 10,8% και στην τρίτη θέση οι ΗΠΑ με 10,1%.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter