Στη λογική της περαιτέρω καθετοποίησης της επιχείρησης, στο τρίπτυχο καλλιέργειας σπόρων, παραγωγής λιπασμάτων και κατασκευής φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων κινήθηκε το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο ύψους 2,35 εκατ. ευρώ των Ορυζόμυλων Begas Agro, όπως εκείνο, άλλωστε, ήδη παρουσιάστηκε στο FOODReporter.

Το επενδυτικό σχέδιο εγκρίθηκε στο 100% του και η εταιρεία θα λάβει σχετική επιχορήγηση ύψους 1,02 εκατ. ευρώ, στο 50% του συνολικού προϋπολογισμένου επιλέξιμου κόστους. Η έγκριση υπαγωγής στη δράση «Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα» ανακοινώθηκε επισήμως την προηγούμενη Δευτέρα, όμως το έργο έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία, ενώ έχουν ενταχθεί και στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας οι νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Η Begas Agro έκλεισε το 2023 με συνολικό κύκλο εργασιών στα 19,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία το 90% αφορά εξαγωγές, με μεγαλύτερο εθνικό πελάτη την Τουρκία. Οι ορυζόμυλοι της εταιρείας παράγουν 32.000 τόνους ανεπεξέργαστου ρυζιού ετησίως. «Είμαστε μία από τις πιο “πράσινες” ελληνικές επιχειρήσεις. Την ενέργεια που προκύπτει από τη διαδικασία της ξήρανσης του σπόρου με ατμό τη χρησιμοποιούμε για παραγωγή parboiled ρυζιού και για συνολικές ανάγκες θέρμανσης του εργοστασίου. Από τη στάχτη που εξάγεται από τη διαδικασία καύσης του φλοιού του σπόρου, παράγουμε βιομάζα πλούσια σε πυρίτιο, η οποία ενδιαφέρει τη βιομηχανία κατασκευών και την τσιμεντοβιομηχανία, για παραγωγή τσιμεντοκονιαμάτων. Και πάλι, μας μένουν μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού, για τις οποίες αναζητούμε σε παρόντα χρόνο τρόπο αξιοποίησης», είπε στο FOODReporter ο ιδρυτής και γενικός διευθυντής της εταιρείας, Σταύρος Μπέγκας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter