Άνοδο στην τιμή του εμφιαλωμένου νερού στις πολυσυσκευασίες του οργανωμένου λιανεμπορίου αναμένεται να επιφέρει ο συνδυασμός του αυξημένου μεταφορικού κόστους σε συνδυασμό με τα έξοδα που θα προκαλέσει η εφαρμογή του συστήματος εγγυοδοσίας και επιστροφής εγγύησης συσκευασιών (Deposit Refund System, DRS).

Η ανακύκλωση του πλαστικού ενθαρρύνεται από το σύνολο της αγοράς
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Δίρφυς ΑΕ, Νίκος Σέρρας, δήλωσε, μιλώντας στο FOODReporter: «Η πρόθεση του συνόλου της αγοράς είναι να ενισχύσει την ανακύκλωση, επειδή είναι προς όφελός της η επαναξιοποίηση του πλαστικού ως πρώτης ύλης.

Το πλαστικό μακροχρόνια έχει αποδειχθεί η πλέον αξιόπιστη πρώτη ύλη για συσκευασίες νερού, οπότε είναι προς το συμφέρον όλων η διαδικασία χρήσης του να είναι κυκλική και όσο το δυνατόν πιο βιώσιμη».

Η αύξηση του μεταφορικού κόστους, σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και ως «καπέλο» κατά 40% επί της τιμής του μεταφερόμενου εμπορεύματος, έχει ήδη μετασχηματίσει τις επιλογές του καταναλωτικού κοινού στο πεδίο. Σαν αποτέλεσμα, οι ανταγωνιστικές μεταξύ τους εταιρείες στον κλάδο του νερού διατηρούν μεγαλύτερα μερίδια στις περιοχές κοντά στις εγκαταστάσεις εμφιάλωσης που διαθέτουν, με κύρια εξαίρεση την Κρήτη.

Δεν παύει όμως να απασχολεί ως ζήτημα το αυξημένο κόστος του εγχειρήματος μια εταιρεία να τοποθετήσει και να διανείμει νερό, δηλαδή ένα εκ προοιμίου ογκώδες και φθηνό προϊόν, σε περιοχές μακριά από την έδρα της, επειδή θα έχει να αντιμετωπίσει πολύ ανταγωνιστικότερες προσφορές τοποθέτησης από τους ντόπιους ανταγωνιστές.

Η αύξηση τιμής των πολυσυσκευασιών του σούπερ μάρκετ λόγω DRS
«Η συσκευασία της εξάδας νερών 1,5 λίτρου στο σούπερ μάρκετ, από €1,50 κατά μέσο όρο, αναμένεται να φθάσει στα €2,50, η συσκευασία 24 φιαλών 0,5 λίτρου από τα €2,00 κατά μέσο όρο αναμένεται αντίστοιχα να ανέβει στα €4,00. Συνυπολογίζεται το κόστος των €0,10 ανά φιάλη 0,5 λίτρου και €0,15 ανά φιάλη ενός λίτρου, που αφορούν την εγγυοδοσία, ποσά δηλαδή που αναμένεται να μπορούν να επιστραφούν στους καταναλωτές μετά την έναρξη εφαρμογής του συστήματος DRS, μόνο που δεν γνωρίζουμε ακόμα το χρονικό διάστημα, ούτε τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να συμβεί αυτό», ανέλυσε ο κ. Σέρρας.

Ένας άλλος λόγος που οδηγεί στην αύξηση των τιμών του νερού είναι η περιορισμένη δυνατότητα χρήσης για την προστασία του συνολικού υδροφόρου ορίζοντα, κάτι που, άλλωστε, οφείλει να κάνει η Ελλάδα. Η συγκεκριμένη ισορροπία φαίνεται πως είναι ικανή να δημιουργήσει ελλείψεις νερού, ενώ υπάρχει αυξημένη ζήτηση, άρα ίσως οδηγήσει σε αυξημένη τελική τιμή μακροχρόνια. Συν τοις άλλοις, είναι το αυξημένο ενεργειακό κόστος που αναλαμβάνει μια εξαιρετικά ενεργοβόρα βιομηχανία, όπως η εμφιαλωτική, που μειώνει τα περιθώρια κέρδους για τις δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις στον κλάδο του νερού.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter