Την τροποποίηση της διαφημιστικής καμπάνιας της Arivia για τα προϊόντα Vioblock και Viospread απαίτησε με απόφασή του στις αρχές του μήνα το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας, μετά από προσφυγή που κατέθεσε η Όπτιμα, λόγω της χρήσης των όρων «φυτικό βούτυρο» και «vegan βούτυρο». Σύμφωνα με την απόφαση της πρωτοβάθμιας επιτροπής, οι όροι «φυτικό βούτυρο / vegan βούτυρο» δεν προβλέπονται με βάση τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς το βούτυρο είναι προϊόν ζωικής προέλευσης, και επομένως η χρήση τους για την επικοινωνία του Vioblock και του Viospread δεν είναι σύννομη και πρέπει να απαλειφθεί. Παράλληλα, σημειώνεται ότι θα πρέπει να ληφθεί κατάλληλη μέριμνα ώστε οι όροι αυτοί να μη συνοδεύουν τα προϊόντα σε κανενός είδους προβολή τους, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών και ηλεκτρονικών σημείων πώλησης.

Ως προς το διαφημιστικό βίντεο για τα δύο προϊόντα, που δημιούργησε η Newton και προβλήθηκε σε ψηφιακά μέσα και στην τηλεόραση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα διαφημιζόμενα προϊόντα είναι νέα προϊόντα που δεν είναι ακόμη ευρέως γνωστά στο καταναλωτικό κοινό, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι από την αρχική διαφημιστική επικοινωνία είναι πιθανό να δημιουργηθεί σύγχυση ως προς το τι πραγματικά είναι το Vioblock και το Viospread ή και η εσφαλμένη εντύπωση ότι πρόκειται για βούτυρο, «διότι αφ’ ενός γίνεται εμφατική αναφορά στο βούτυρο (τόσο μέσω του λεκτικού, όσο και μέσω της οπτικής απεικόνισης μίας από τις συνηθισμένες χρήσεις του βουτύρου) και αφ’ ετέρου διότι παραλείπεται εντελώς η ξεκάθαρη (στα ελληνικά και σε σχέση με το συγκεκριμένο προϊόν και όχι τη μάρκα) πληροφορία πως πρόκειται για προϊόν φυτικής προέλευσης». Σημειώνεται επιπλέον ότι η εμφάνιση του λογοτύπου «Violife 100% vegan» στο τέλος της επικοινωνίας, κατά την άποψη της Επιτροπής, δεν είναι αρκετή για να καταστήσει σαφές το είδος του διαφημιζόμενου προϊόντος.

Επιπλέον, στην απόφαση επισημαίνεται πως η πληροφορία ότι τα δύο προϊόντα της Arivia είναι φυτικής προέλευσης θα πρέπει να προβάλλεται σε κάθε μέσο και υλικό επικοινωνίας, εφόσον υπάρχει σύνδεση / αντιπαραβολή του προϊόντος με το βούτυρο, ώστε να αποτρέπεται κάθε πιθανή σύγχυση των καταναλωτών.

Κατόπιν των παραπάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η επικοινωνία πρέπει να τροποποιηθεί, δίνοντας περιθώριο τριών ημερών στην Arivia για τη «διόρθωσή» της, ενώ η εταιρεία έχει δικαίωμα έφεσης στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή, η οποία δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Να σημειωθεί ότι σήμερα στην ιστοσελίδα της Violife, τα δύο προϊόντα παρουσιάζονται με τον όρο «φυτικό αναπλήρωμα βουτύρου».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter