Το 2020 η ΟΠΤΙΜΑ ΑΕ πέτυχε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 2,7% έναντι του 2019. Ειδικότερα έφτασε στα 140,9 εκατ. ευρώ, ενώ η προ φέρων κερδοφορία της ανήλθε στα 13,27 εκατ. ευρώ, με τη συμβολή του θετικού μίγματος πωλήσεων και της αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους.