Κατά 4,1% αυξήθηκαν το 2018 οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου Vivartia και διαμορφώθηκαν στα 606,6 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα ενοποιημένα του αποτελέσματα EBITDA αυξήθηκαν κατά 4,8%, ανερχόμενα στα 59,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα του αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 7,2 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ το 2017. Όπως σημειώνεται, οι κλάδοι των γαλακτοκομικών και κατεψυγμένων τροφίμων του ομίλου διατήρησαν πέρυσι τις ηγετικές τους θέσεις στην αγορά, ενώ ο κλάδος της εστίασης παρουσίασε σημαντική βελτίωση του κύκλου εργασιών του (9,8%). Πέρυσι ολοκληρώθηκε και η αναδιάρθρωση του δανεισμού του ομίλου, με όρους που εξασφαλίζουν τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα μέχρι το 2024.