Μετά από σκληρή προσπάθεια δύο ετών η ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ είναι πλέον έτοιμη να ολοκληρώσει την εγκατάσταση μιας πρωτοποριακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης των παραγγελιών: του συστήματος PCSO (Process of Collaborative Store Ordering) της ΩΝΙΑ ΝΕΤ.

Μετά από σκληρή προσπάθεια δύο ετών η ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ είναι πλέον έτοιμη να ολοκληρώσει την εγκατάσταση μιας πρωτοποριακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης των παραγγελιών: του συστήματος PCSO (Process of Collaborative Store Ordering) της ΩΝΙΑ ΝΕΤ.

Το σύστημα αυτό επιτρέπει στο χρήστη του την παραγγελία προϊόντων απ' ευθείας από την κεντρική αποθήκη της λιανεμπορικής αλυσίδας βάσει των πωλήσεων που πραγματοποιούνται από το σύνολο των καταστημάτων της. Η εφαρμογή του PCSO εξασφαλίζει ακριβή υπολογισμό των παραγγελιών, καθώς αυτός στηρίζεται στα στοιχεία πωλήσεων κάθε αγαθού και όχι στις ποσότητες των αποθεμάτων των κεντρικών αποθηκών. Μάλιστα το σύστημα έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού, ώστε σε τακτά χρονικά διαστήματα (δύο με τρεις ημέρες) ή βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων να παραδίδει αυτόματα στο τμήμα Αγορών της αλυσίδας τις αναγκαίες για τα καταστήματά της παραγγελίες. Τα στοιχεία των παραγγελιών παρουσιάζονται είτε σε συνολικό επίπεδο είτε ανά εμπορική μονάδα.

Στελέχη της ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, αναφερόμενα στο πρόγραμμα PCSO, υπογραμμίζουν δύο από τα βασικά πλεονεκτήματά του: α) τη μείωση του επιπέδου αποθεμάτων κατά 15% με 20%, β) τη μείωση των ελλείψεων σε αποθήκες και ράφια καταστημάτων έως και 80%.

Το νέο πρόγραμμα διαχείρισης παραγγελιοδοσίας, που στο σύνολό του υλοποιείται μέσω διαδικτύου, εφαρμόζουν ήδη σε συνεργασία με τη ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ πέντε από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις PROCTER & GAMBLE, UNILEVER, ΕΛΓΕΚΑ, DIAGEO και ΑΤΛΑΝΤΑ, οι οποίες προμηθεύουν την αλυσίδα με περίπου 5.500 κωδικούς προϊόντων. Το PCSO χρησιμοποιείται ήδη από 110 καταστήματα της ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, εκ των οποίων τα 40 βρίσκονται στην επαρχία, ενώ έως το τέλος του έτους εκτιμάται ότι η χρήση του θα επεκταθεί στο σύνολο του δικτύου πωλήσεών της. Επίσης τους πρώτους δύο με τρεις μήνες του 2003 θα εφαρμοστεί και από τα καταστήματα της ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι νωρίτερα θα έχουν ενταχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του ομίλου.

Συγκρατημένη η αποδοχή των προμηθευτών παρά τα τεράστια οφέλη

Σύμφωνα με τα όσα τονίζουν στο «σελφ σέρβις» κορυφαίοι παράγοντες της ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, το παράδοξο με το PCSO είναι ότι οι προμηθευτές της το αντιμετωπίζουν με μεγάλη διστακτικότητα, χωρίς ουσιαστικά να συνεκτιμούν τα θετικά στοιχεία που έχουν να αποκομίσουν και το γεγονός ότι η αλυσίδα δεν ζητά αυξημένες παροχές ή εκπτώσεις από όσους δέχονται να ενταχθούν στο νέο περιβάλλον παραγγελιοδοσίας. «Η ανταπόκριση των προμηθευτών, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δεν ήταν η επιθυμητή», δηλώνουν οι ίδιοι παράγοντες, θεωρώντας ότι η άρνηση ορισμένων εταιρειών εκπορεύεται από τη λανθασμένη εικόνα την οποία ενδεχομένως σχηματίζουν τα στελέχη τους για τον τρόπο χρήσης του νέου προγράμματος. Πολλοί προμηθευτές θεωρούν ότι για να ενταχθούν στο PCSO θα υποχρεωθούν σε ριζική αναδιοργάνωση των τμημάτων πωλήσεων ή ότι θα επωμιστούν το υπέρογκο κόστος εγκατάστασης. Η πραγματική εικόνα ωστόσο είναι διαφορετική, καθ’ ότι οι συμμετέχοντες στο νέο σύστημα εξασφαλίζουν τεράστια ανταποδοτικά οφέλη.

Από τις επαφές της ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ –για την επέκταση του συστήματος– τόσο με νέους προμηθευτές όσο και με τους υπεύθυνους άλλων κατηγοριών αγαθών, όπως τα τυροκομικά και γαλακτοκομικά αγαθά, προκύπτει ότι όσοι αντιμετωπίζουν θετικά το ενδεχόμενο ένταξής τους στο PCSO έχουν ήδη εξοικειωθεί με τις νέες τεχνολογίες, ενώ αντίθετα οι παραδοσιακού τύπου προμηθευτές επιμένουν στο ισχύον καθεστώς. Σημειώνεται ότι η εταιρεία σε συνεργασία με την ΩΝΙΑ ΝΕΤ παρουσίασαν το PCSO στο πλαίσιο του τελευταίου ECR στη Βαρκελώνη, όπου εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από ξένους ομίλους να επενδύσουν στη λειτουργικότητα του νέου συστήματος.