Καθήκοντα γενικού διευθυντή Καταναλωτικών και Επαγγελματικών Προϊόντων Ελλάδας ανέλαβε από 1ης Απριλίου ο κ. Χρ. Σταμουλακάτος, αρμόδιος για την χάραξη και υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής, καθώς και την κατάρτιση των μελλοντικών πλάνων ανάπτυξης του ομίλου Σαράντης στη χώρα.

Στον κ. Σταμουλακάτο αναφέρονται οι διευθύνσεις Marketing, Shopper Marketing, Sales και B2B, ενώ ο ίδιος αναφέρεται στον εμπορικό διευθυντή του ομίλου, κ. Ευ. Κυπριώτη. Επίσης, η κ. Ειρ. Σταμάτη ανέλαβε από την 8η Ιανουαρίου τη Διεύθυνση Μarketing Καταναλωτικών Προϊόντων Ελλάδας, έχοντας την συνολική ευθύνη διοίκησης των κατηγοριών Personal Care και Household.