Τα οικονομικά στοιχεία του Α’ εξαμήνου του 2019 καταγράφουν αύξηση πωλήσεων, αλλά και σημαντική ανάπτυξη των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν την αύξηση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, την αποτελεσματική εμπορική προσέγγιση και την ισορροπημένη διαχείριση λειτουργικών εξόδων.

Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 172,19 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,43% συγκριτικά με τα 160,27 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, . Οι πωλήσεις στην Ελλάδα, παρά τo αδύναμο ξεκίνημα του έτους, παρουσίασαν σημαντική ανάκαμψη κατά το Β’ τρίμηνο του 2019, περιορίζοντας την πτώση στο 0,82% και διαμορφώθηκαν σε 59,50 εκατ ευρώ, από 59,99 εκατ. ευρώ κατά το Α’ εξάμηνο του 2018.

Σημειώνεται ότι η ανοδική τάση στις πωλήσεις συνεχίζεται και μετά το τέλος του Α’ εξαμήνου, θετικά επηρεασμένη από πωλήσεις εποχιακών προϊόντων. Οι ξένες χώρες, που έχουν ποσοστό 65,45% στις συνολικές πωλήσεις του ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 12,37%, στα 112,69 εκατ. ευρώ από 100,28 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2018.

Ο όμιλος τονίζει πως η δέσμευσή του για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και ισορροπημένα λειτουργικά έξοδα, σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων, οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 13,65 εκατ. ευρώ κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 από 11,84 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 15,33%, και το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλθε σε 7,93% από 7,39% το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.