Όπως εξηγεί στο σελφ σέρβις, ο κ. Χρήστος Μαυρόπουλος, πρόεδρος της Πέντε, στόχος της εταιρείας είναι να λειτουργήσει κατά την τρέχουσα χρήση τέσσερα νέα ιδιόκτητα καταστήματα, επενδύοντας κεφάλαια της τάξης των 25-30 εκατ. ευρώ, ενώ, παράλληλα, «εξετάζει τις προϋποθέσεις εξαγοράς καταστημάτων ή και οργανωμένων δικτύων, όπως έγινε και κατά το παρελθόν με την εξαγορά της εταιρείας Αργώ Μάρκετ ΑΕΕ».

O κ. Μαυρόπουλος διευκρινίζει ότι ένα από τα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη στρατηγική της Πέντε, και γενικότερα του ομίλου ο οποίος λειτουργεί με το διακριτικό τίτλο «Γαλαξίας», είναι η έμφαση που δίνεται στον τομέα του real estate, καθότι από τα 131 καταστήματά του (120 της Πέντε και 11 της θυγατρικής Αργώ) τα 58 είναι ιδιόκτητα, ενώ επιπλέον αυτών ο όμιλος διαθέτει 9 ιδιόκτητα οικόπεδα που προορίζονται για την ανέγερση νέων καταστημάτων.

Ο πρόεδρος της Πέντε προσθέτει επίσης ότι «αποτελεί ιδιαιτερότητα της εταιρείας το γεγονός ότι ουδέποτε έχει προστρέξει στον τραπεζικό δανεισμό, παρά τις προτάσεις που έχει δεχθεί για τη λήψη δανείων, με σκοπό την ταχύτερη ανάπτυξή της. Οι επενδύσεις που κάνουμε γίνονται μόνο με ίδια κεφάλαια» προσθέτει, επισημαίνοντας: «Το σύνολο σχεδόν των κερδών από κάθε χρήση, χρησιμοποιούνται για ανάπτυξη. Πρόκειται για πολιτική η οποία ακολουθείται επί σειρά ετών.

Από το 1971, όταν η εταιρεία λειτούργησε το πρώτο της κατάστημα έκτασης 50 τμ και αναπτύχθηκε αυτοδύναμα, μέχρι σήμερα που ως όμιλος δραστηριοποιείται με 131 σούπερ μάρκετ και με οικονομικά αποτελέσματα πάντοτε εντυπωσιακά».

Ο κ. Μαυρόπουλος δεν παραλείπει να προσθέσει ότι «η συνεχής σταθερή διαχρονική ανάπτυξη της εταιρείας με συνέχεια και συνέπεια επί σειρά ετών, τυγχάνει πράγματι να είναι αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής και μελέτης από ανταγωνιστικές εταιρείες μεγαλύτερου μεγέθους, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού». Δεν δέχθηκε, ωστόσο, να αποκαλύψει ποιες στρατηγικές συνεργασίες διαπραγματεύθηκε ο όμιλος Πέντε μέχρι σήμερα.

Υπομονή ένα με δύο χρόνια
Αναφερόμενος στην οικονομική κρίση, υπογραμμίζει ότι «σίγουρα απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τον χώρο της λιανικής πώλησης και ειδικότερα τα σούπερ μάρκετ ως μεγάλες μονάδες». Δηλώνει, όμως, για την Πέντε ότι αντιμετωπίζει επιτυχώς τις συνέπειες της κρίσης, «με σωστό έλεγχο των εξόδων και γενικότερα των αγορών, αλλά και με ευέλικτες κινήσεις στη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων».

Σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, τονίζει ότι «ο κύκλος εργασιών της Πέντε κατά τη χρήση του 2010 ανήλθε στο ποσό των 413,5 ευρώ, έναντι 401,2 ευρώ το 2009. Τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης αναμένεται να κυμανθούν περίπου στα επίπεδα της περυσινής χρήσης, δηλαδή στα 15,3 εκατ. ευρώ. «Κατά το 2011 πιστεύουμε ότι, με προσπάθεια ελέγχου κυρίως του λειτουργικού κόστους, τα οικονομικά αποτελέσματά μας θα είναι εξίσου ικανοποιητικά με τη χρήση του 2010», τονίζει ο κ. Μαυρόπουλος, δηλώνοντας την αισιοδοξία του για την πορεία της εταιρείας και για την αντοχή της έναντι της οικονομικής κρίσης. Προσθέτει δε ότι «με μικρότερα οικονομικά αποτελέσματα για ένα με δύο έτη ακόμη, θα ξεπεραστεί η παρούσα κρίση».

Πάντως ο κ. Μαυρόπουλος δεν παραλείπει να σχολιάσει ως «κρίσιμη, στη φάση αυτή, τη συμπαράσταση του κράτους». Όπως τονίζει, «είναι πλέον απαραίτητος περισσότερο από κάθε άλλη φορά ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, αλλά και καθοριστική η στενότερη συνεργασία μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων και οικονομικών μονάδων, με στόχο την ανάπτυξη».