Υπό την πίεση των συνεπειών της κρίσης, ο τζίρος του ομίλου Πέντε καταγράφει κατά τους πρώτους μήνες του 2011 οριακή άνοδο. Ειδικότερα, στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου τα έσοδα του δικτύου του εμφάνισαν άνοδο της τάξης του 1%-2%, ενισχυμένα, όμως, με τις πωλήσεις των τριών νέων καταστημάτων του, ενώ μέχρι τα τέλη Μαΐου ο όμιλος προγραμμάτιζε την εγκαινίαση της λειτουργίας ακόμα ενός.

Στο διάστημα που θα ακολουθήσει η Πέντε σχεδιάζει τη λειτουργία και πέμπτου νέου καταστήματος, ενώ δεν αποκλείεται, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, ως το τέλος του 2011 να προστεθεί και νέο κατάστημα στο δίκτυό της. Σήμερα ο όμιλος ελέγχει συνολικά 133 καταστήματα, εκ των οποίων τα 122 ανήκουν στην Πέντε ΑΕ και τα υπόλοιπα 11 στην Αργώ ΑΕ.

Σημειώνεται ότι το 2010 ο όμιλος επέκτεινε το δίκτυό του, εγκαινιάζοντας συνολικά τέσσερα νέα καταστήματα, ενώ φέτος προχώρησε στο κλείσιμο δύο εμπορικών μονάδων του, θεωρώντας ότι δεν ανταποκρίνονταν στους στόχους που έθετε η διοίκησή του. Εξάλλου, άλλα δύο καταστήματα έκλεισε το 2010 για τους ανάλογους λόγους, ένα στη Λαμία και ένα στο Καλαμάκι.

Η εταιρεία, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική, παρακολουθεί πλέον πιο στενά τους ανταγωνιστές της και ειδικότερα το πώς τιμολογούν τα προϊόντα τους, και πιο συχνά απ’ ό,τι στο παρελθόν προβαίνει σε διορθώσεις τιμών εις γνώση της επιβάρυνσης των καθαρών αποτελεσμάτων της.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2010 το καθαρό περιθώριο κέρδους τους μειώθηκε ως ποσοστό επί του τζίρου στο 2,7%, όταν τα προηγούμενα έτη ήταν της τάξης του 3,5%. Αυτός ήταν εξάλλου και ο λόγος για τον οποίο ο όμιλος το 2010 εμφάνισε καθαρά κέρδη εμφανώς μειωμένα σε σχέση με το 2009, οπότε η αξία τους περιορίσθηκε στα 9,5 εκατ. ευρώ, από 15 εκατ. ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρήση. Ως προς τον κύκλο εργασιών της το 2010 διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα, αφού έκλεισε στα 413,5 εκατ. ευρώ, έναντι 413,3 εκατ. ευρώ το 2009.

Επενδύσεις 12,5 εκατ. ευρώ σε νέα καταστήματα
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η διοίκηση της Πέντε διατηρεί στις προτεραιότητές της την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του δικτύου της, θεωρώντας πως πρέπει σε όλη τη διάρκεια της κρίσης να διασφαλίσει μια δυναμική πωλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος επεκτείνεται με νέα καταστήματα, προκειμένου να εκμεταλλευθεί κατά το δυνατόν περισσότερο την τάση της ζήτησης να προσανατολίζεται για την ικανοποίησή της όλο και περισσότερο στα οργανωμένα δίκτυα του κλάδου, με την προσδοκία ότι θα περιορίζουν περαιτέρω το κόστος αγοράς των αγαθών καθημερινής ανάγκης.

Η Πέντε, εξάλλου, έχει και το κεφαλαιακό υπόβαθρο να συνεχίσει την επέκταση του δικτύου της χωρίς προβλήματα χρηματοδότησης, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα και παρά τα προβλήματα ρευστότητας της αγοράς, η εταιρεία δεν έχει στραφεί προς τις τράπεζες για δανεισμό, αν και οι επενδύσεις της χαρακτηρίζονται υψηλού κόστους, καθώς πολλά από τα καταστήματά της είναι ιδιόκτητα.

Φέτος το ύψος των επενδύσεων της εταιρείας για την ίδρυση νέων καταστημάτων, όπως εκτιμά η διοίκησή της, θα φθάσει τα 12,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε αντίστοιχα επίπεδα με του 2009, οπότε είχε επενδύσει στην επέκταση του δικτύου της περί τα 13,1 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι φέτος το πρόγραμμα επενδύσεων του ομίλου Πέντε προβλέπει και τη διάθεση κεφαλαίων αξίας 3 εκατ. ευρώ, για την αναβάθμιση των μηχανογραφικών συστημάτων του.