Μικρή μείωση στο τζίρο του, αλλά και στα κέρδη του, κατέγραψε το 2000 ο όμιλος εταιρειών Μασούτης σε σχέση με το 1999. Η μείωση της κερδοφορίας κατά κύριο λόγο οφείλεται στις σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποίησε πέρυσι ο όμιλος, αλλά και στους διατροφικούς κινδύνους που προκάλεσαν γενικότερους… τριγμούς στις πωλήσεις του κλάδου.

Μικρή μείωση στο τζίρο του, αλλά και στα κέρδη του, κατέγραψε το 2000 ο όμιλος εταιρειών Μασούτης σε σχέση με το 1999. Η μείωση της κερδοφορίας κατά κύριο λόγο οφείλεται στις σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποίησε πέρυσι ο όμιλος, αλλά και στους διατροφικούς κινδύνους που προκάλεσαν γενικότερους… τριγμούς στις πωλήσεις του κλάδου.

Το 2000 έκλεισε για τον όμιλο με πωλήσεις 95 δισ. δρχ., ποσό το οποίο ήταν οριακά μειωμένο έναντι του 1999, οπότε ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 96,5 δισ. δραχμές. Ανά εταιρεία, οι πωλήσεις παρουσίασαν πτωτική τάση για τις δύο εξαγορασθείσες επιχειρήσεις Μπίσκα και 2Α και ανοδική για τη Μασούτης, η οποία εξασφάλισε πέρυσι έσοδα της τάξης των 72,5 δισ. δραχμών από 64,4 δισ. δρχ. που ήταν τα έσοδά της την προηγούμενη χρήση. Αντίθετα, οι πωλήσεις της Μπίσκα συρρικνώθηκαν στα 18,5 δισ. δραχμές από τα 24,8 δισ. δραχμές το ΄99 και της 2Α στα 4 δισ. από τα 7,3 δισ. την προηγούμενη χρήση.

Πτωτική πορεία ακολούθησαν όμως και τα κέρδη της Μασούτης, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 1,2 δισ. δραχμές από τα 1,7 δισ. το ΄99. Η αρνητική αυτή εξέλιξη στην κερδοφορία της εταιρείας οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους. Στον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα μετά τη λειτουργία της Carrefour, στους διατροφικούς κινδύνους που σημάδεψαν γενικότερα τη σχετική αγορά, αλλά και στις σημαντικές επενδύσεις στις οποίες προχώρησε η εταιρεία.

Πιο συγκεκριμένα, το 2000 η αλυσίδα επένδυσε 5 δισ. δρχ. για τη δημιουργία 10 νέων καταστημάτων – 6 σούπερ μάρκετ 4 cash & carry – και για τις ανακαινίσεις παλαιών μονάδων, ενώ κεφάλαια διέθεσε και για τη δημιουργία νέων αποθηκών για τα νωπά τρόφιμα στη Θέρμη, κοντά στις κεντρικές της αποθήκες. Οι επενδύσεις αυτές επηρέασαν άμεσα την τελική διαμόρφωση των κερδών της εταιρείας.

Τέλος, για το 2001 η Μασούτης προγραμματίζει τη δημιουργία πέντε νέων μονάδων, οι οποίες αντιστοιχούν σε 2 cash & carry και 3 σούπερ μάρκετ, ενώ θα συνεχίσει και την προσπάθεια ανακαίνισης των παλαιών καταστημάτων, κυρίως όσων ανήκουν στις δύο εξαγορασθείσες εταιρείες Μπίσκα και 2Α.

Κάρτα πιστότητας

Στην ενίσχυση του τζίρου της αποσκοπεί η Μασούτης, με την πρωτοβουλία που ανέλαβε να διαθέσει στο πελατειακό της κοινό κάρτα πιστότητας. Πρόκειται για μια προσπάθεια που άρχισε στην εκπνοή του 2000, με στόχο την αύξηση της πιστότητας των πελατών της εταιρείας από το 40% που είναι σήμερα σε επίπεδα υψηλότερα του 50%. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία υποστηρίζει την καθιέρωση της κάρτας μέσω της διαφήμισης και της προβολής της και αναμένει κατά τη διάρκεια του έτους τα πρώτα έμπρακτα αποτελέσματα.