Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την αγορά του ακινήτου με τις γραφειακές εγκαταστάσεις του ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ στον Άλιμο από την EFG Euro-bank Properties, θυγατρική του ομίλου EFG Eurobank Ergasias, έναντι τιμήματος πε-ρίπου 32,3 εκατ. ευρώ (11 δισ. δρχ).

Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την αγορά του ακινήτου με τις γραφειακές εγκαταστάσεις του ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ στον Άλιμο από την EFG Euro-bank Properties, θυγατρική του ομίλου EFG Eurobank Ergasias, έναντι τιμήματος πε-ρίπου 32,3 εκατ. ευρώ (11 δισ. δρχ).

Το κτίριο όπου στεγάζονται σήμερα τα γραφεία των εταιρειών του ομίλου ΜΑΡΙΝΟ-ΠΟΥΛΟΥ είναι συνολικής επιφάνειας 20.000 τ.μ. Ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας οι εταιρείες του ομίλου θα εξακολουθήσουν να στεγάζονται στον Άλιμο μισθώνοντας τα ακίνητα. Η συγκεκριμένη συμφωνία εντάσσεται στο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών, δεδομένου ότι η CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ εξετάζει εδώ και αρκετό καιρό το ενδεχόμενο συμμετοχής της στην Εταιρεία Επενδύσεων Ακινήτων, στη σύσταση της οποίας ετοιμάζεται να προχωρήσει η EFG Eurobank Properties.

Εξάλλου σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο από τα δύο έργα ανάπτυξης και εκμίσθωσης αποθηκευτικών χώρων της EFG Eurobank Propertieς στα Οινόφυτα, στο πλαίσιο της υλοποίησης και της συμφωνίας της εταιρείας με την HAYS. Με την ο-λοκλήρωση της κατασκευής, οι αποθηκευτικοί χώροι ψυγείων θα μισθωθούν από την HAYS LOGISTICS HELLAS, με τελικό χρήστη την CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ για δέκα χρόνια. Η HAYS θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του logistics center. Η συνολική αξία της επένδυσης εκτιμάται σε 12,62 εκατ. ευρώ. Το δεύτερο έργο αφορά την κα-τασκευή αποθηκευτικών χώρων επιφάνειας 29.412 τ.μ. και θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις –το συνολικό ύψος της επένδυσης εκτιμάται σε 16,8 εκατ. ευρώ. Οι αποθη-κευτικές εγκαταστάσεις θα μισθωθούν από την CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ επίσης για δέκα χρόνια.