Για το 2020, ο όμιλος Lavazza ανακοίνωσε κύκλο εργασιών 2,085 δισ. ευρώ και λειτουργικές ταμειακές ροές 125 εκατ., σύμφωνα με τα στοιχεία του 2019, καθώς και σταθερές λιανικές πωλήσεις, αλλά και επιπλέον διεύρυνση των δικτύων στις βασικές αγορές που δραστηριοποιείται. Με αφορμή την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο όμιλος ανακοίνωσε το «Roadmap to Zero», ένα φιλόδοξο σχέδιο για την πλήρη εξουδετέρωση του αποτυπώματος άνθρακα του ομίλου έως το τέλος του 2030, με μία επένδυση που μόνο για την περίοδο 2020-2021 προσεγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου, έχει τεθεί ως στόχος στο τέλος του 2025 ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο συσκευασιών να είναι επαναχρησιμοποιήσιμο, ανακυκλώσιμο ή κατάλληλο για λίπασμα. Όπως δηλώνει ο όμιλος, η βιωσιμότητα παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες των πρωτοβουλιών καινοτομίας που αναπτύχθηκαν από τη μονάδα Έρευνας & Ανάπτυξης του Ομίλου, στη βάση των αρχών του Αειφόρου Σχεδιασμού και της κυκλικής οικονομίας.