Χρονιά-εφαλτήριο για μία νέα στρατηγική κατεύθυνση με βασικό άξονα την κερδοφορία αποτέλεσε το 2023 σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου FDL, έχοντας ολοκληρώσει την προηγούμενη δεκαετία ένα στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης το οποίο τον οδήγησε σε ηγετική θέση στον κλάδο των logistics.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της Φούντλινκ ΑΕ για το 2023, οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 58,10 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 4,6% σε σχέση με το 2022, όπου οι πωλήσεις ανέρχονταν σε 60,93 εκατ. ευρώ. Η μείωση των πωλήσεων, σύμφωνα με την εταιρεία, δεν είναι λειτουργική, αλλά οφείλεται σε αλλαγή λογιστικής πολιτικής. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 83,06 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1% σε σχέση με το 2022, όπου οι πωλήσεις ανέρχονταν σε 82,22 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο δεικτών κερδοφορίας, η εταιρεία παρουσίασε αύξηση κατά 2,49 εκατ. ευρώ του EBITDA, το οποίο διαμορφώθηκε στα 6,70 εκατ. ευρώ, έναντι 4,21 εκατ. το 2022. Αντίστοιχα ο όμιλος παρουσίασε αύξηση κατά 1,80 εκατ. ευρώ, με το EBITDA του 2023 να ανέρχεται σε 8,86 εκατ. ευρώ, έναντι 7,05 εκατ. το 2022. Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας παρουσιάζουν αύξηση κατά 2,29 εκατ. ευρώ και ανήλθαν το 2023 σε κέρδη ύψους 611 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 1,68 εκατ. το 2022.

Ο όμιλος αντίστοιχα παρουσίασε αύξηση κατά 1,29 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας κέρδη προ φόρων ύψους 10 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων ύψους 1,28 εκατ. το 2022.

Επαναδιαπραγμάτευση των spreads ως ασπίδα κόντρα στην αύξηση των επιτοκίων Euribor
Σημειώνεται ότι η μεγάλη αύξηση του Euribor εντός του 2023 επιβάρυνε σημαντικά το χρηματοοικονομικό κόστος για την εταιρεία και τον όμιλο και κατά συνέπεια τα προ φόρων αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, τα χρηματοοικονομικά έξοδα για την εταιρεία ανήλθαν σε 1,18 εκατ. ευρώ, έναντι 657 χιλ. το 2022, και για τον όμιλο σε 1,25 εκατ. ευρώ, έναντι 734 χιλ.

Η διοίκηση του ομίλου προέβη σε επαναδιαπραγμάτευση των επιτοκίων δανεισμού (spread) με τα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα, επιτυγχάνοντας μείωσή τους, προκειμένου να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της αύξησης του χρηματοοικονομικού κόστους λόγω της αύξησης των επιτοκίων Euribor.

Ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας το 2023 εμφανίζει μείωση κατά 3,43 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 6,71 εκατ. ευρώ, έναντι 10,14 εκατ. το 2022. Αντίστοιχα, ο καθαρός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε κατά 3,60 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 8,10 εκατ. ευρώ, έναντι 11,70 εκατ. το 2022.

Όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή της η διοίκηση του ομίλου FDL, «ο Όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει σε τομείς δραστηριότητας, συστήματα, τεχνολογίες και ανθρώπους προκειμένου να ανταποκρίνεται πρώτος στις σύγχρονες απαιτήσεις των logistics, ώστε να επιτυγχάνει κερδοφόρο λειτουργική ανάπτυξη και να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο, με γνώμονα την ικανοποίηση των πελατών του, των συνεργατών του, των εργαζομένων του και των μετόχων του».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter