Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε στα 83,5 εκατ. ευρώ έναντι 84,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018, αλλά τα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διπλασιάστηκαν, ανερχόμενα στα 7,6 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων έφτασαν τα 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, με θετικό πρόσημο ήταν τα αποτελέσματά του προ φόρων, καθώς είχε κέρδη 0,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Επίσης, διατήρησε τα μερίδιά του στις αγορές της Ελλάδας και της Ρουμανίας και τα ενίσχυσε στον τομέα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας κατά 5,9%.