Ο Όμιλος Barilla προχωρά σε αναδιοργάνωση της ευρωπαϊκής δομής της λειτουργίας του, διευρύνοντας και αναβαθμίζοντας τον τομέα της Ανατολικής Ευρώπης, εξέλιξη που δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για την Ελλάδα.

Στον τομέα της Aνατολικής Ευρώπης, που σήμερα περιλαμβάνει την Ελλάδα και άλλες 18 χώρες, εντάσσονται πλέον η Ρωσία, η Ουκρανία, καθώς και οι χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών. Η διευρυμένη περιφέρεια της μεγάλης Ανατολικής Ευρώπης, που από τον Ιανουάριο του 2018 θα αναφέρεται στον CEO του oμίλου, θα εκτείνεται από τη Μεσόγειο μέχρι τον Ειρηνικό, περιλαμβάνοντας 30 κράτη πληθυσμού άνω των 300 εκατομμυρίων κατοίκων.

Στη νέα δομή η Barilla Hellas θα έχει κομβικό ρόλο ως επιστέγασμα της πορείας της από το 2010, που απέδωσε την επιτυχή διείσδυση των προϊόντων του ομίλου στην Ανατολική Ευρώπη, με διψήφιο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης.