Στην αύξηση κατά 45% του μεριδίου των πωλήσεων της ιδιωτικής ετικέτας της αποσκοπεί ο όμιλος Ahold Delhaize (μέλος του οποίου είναι και η ελληνική αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος), αποτελώντας ένα από τα στρατηγικά βήματα που θα ακολουθήσει για το 2024, στο πλαίσιο της στρατηγικής Growing Together του ομίλου. Ειδικότερα, την περίοδο από το 2025 έως το 2028, ο όμιλος στοχεύει να επιτύχει Σύνθετο Ετήσιο Ρυθμό Ανάπτυξης (CAGR) των πωλήσεων του κατά 4%.

Επιπρόσθετα, στα στρατηγικά βήματα του ομίλου Ahold Delhaize αναφέρονται και οι φιλοδοξίες του όσον αφορά στη βιωσιμότητα, ενώ επίσης επιδιώκει ένα εργασιακό περιβάλλον με 100% ισορροπία μεταξύ των φύλων, χωρίς αποκλεισμούς.

Μέσω αυτών των μέτρων, ο όμιλος, ο οποίος δραστηριοποιείται τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι βέβαιος ότι θα αυξήσει τα υποκείμενα κέρδη ανά μετοχή με έναν Σύνθετο Ετήσιο Ρυθμό Ανάπτυξης (CAGR) υψηλών μονοψήφιων ποσοστών σε σύγκριση με το 2024, και θα δημιουργήσει ελεύθερες ταμειακές ροές στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και θα αυξάνει το μέρισμα ανά μετοχή σε ετήσια βάση.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter