Τη βεβαιότητά του ότι η μετάβαση στο ευρώ θα γίνει ομαλά εκφράζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδας (ΣΕΛΠΕ) Μαρίνος Παράβαλος, επισημαίνοντας ότι ήδη η προετοιμασία των μελών του Συνδέσμου βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο.

Τη βεβαιότητά του ότι η μετάβαση στο ευρώ θα γίνει ομαλά εκφράζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδας (ΣΕΛΠΕ) Μαρίνος Παράβαλος, επισημαίνοντας ότι ήδη η προετοιμασία των μελών του Συνδέσμου βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο.

σελφ σέρβις: Διπλή αναγραφή τιμών από την 1η Ιανουαρίου 2001. Συμφωνείτε με την απόφαση να ισχύσει το μέτρο όλο τον επόμενο χρόνο;

Μαρίνος Παράβαλος: Κατ’ αρχάς θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι τα μέλη του ΣΕΛΠΕ αντιμετωπίζουν το θέμα της μετάβασης στο ευρώ με πλήρη σοβαρότητα και ήδη η προετοιμασία τους σε όλα τα επίπεδα, διοικητικά, μηχανογραφικά, εκπαιδευτικά, κ.λπ. έχει ξεκινήσει και προχωρεί με γοργούς ρυθμούς.
Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με την εφαρμογή της διπλής αναγραφής των τιμών των προϊόντων (σε δρχ. και ευρώ) από την 1η Ιανουαρίου του 2001 ή ακόμη και νωρίτερα, δεδομένου ότι όσο περισσότερο χρονικό διάστημα το καταναλωτικό κοινό θα αντιμετωπίζει την έννοια του ευρώ τόσο περισσότερο θα εξοικειωθεί με το νέο νόμισμα.

σελφ σέρβις: Η εισαγωγή του ευρώ θα επηρεάσει τις τιμές λιανικής;

Μαρίνος Παράβαλος: Σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμών, εκπροσωπώντας τις μεγάλες οργανωμένες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου της χώρας μας μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεν θα εκμεταλλευθούν το σχετικό γεγονός για αύξηση των τιμών. Δεν θα θέλαμε όμως να λάβουμε θέση για τους υπόλοιπους κλάδους του λιανικού εμπορίου πέραν των επιχειρήσεων του ΣΕΛΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες διπλής αναγραφής και στρογγυλοποίησης είναι ορισμένες από ειδικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

σελφ σέρβις: Θεωρείτε ότι θα ενταθεί ο διεθνής ανταγωνισμός έναντι των ελληνικών επιχειρήσεων;

Μαρίνος Παράβαλος: Όσον αφορά την ένταση του διεθνούς ανταγωνισμού η άποψή μας είναι ότι βεβαίως θα μεγαλώσει, αλλά θεωρούμε ότι ο ανταγωνισμός είναι υγιές φαινόμενο της αγοράς. Πιστεύουμε δε απόλυτα ότι η άμεση σύγκριση στο ίδιο νόμισμα των τιμών των λιανικών πωλήσεων συμφέρει τις ελληνικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι σε πάρα πολλούς κλάδους του ελληνικού εμπορίου οι ελληνικές τιμές είναι κατά πολύ χαμηλότερες από τις τιμές στον μείζονα χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

σελφ σέρβις: Η διαδικασία εκπαίδευσης των υπαλλήλων θα επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τις επιχειρήσεις; Έχει προηγηθεί ή αναμένεται οποιαδήποτε σχετική συμφωνία με υπεύθυνους του υπουργείου Ανάπτυξης για την εκπόνηση κάποιου προγράμματος;

Μαρίνος Παράβαλος: Όσον αφορά στη διαδικασία εκπαίδευσης των υπαλλήλων, η άποψη του ΣΕΛΠΕ, η οποία έχει εκφρασθεί και στους αρμόδιους υπουργούς, είναι ότι το βάρος μετάβασης στο ευρώ θα το σηκώσει κατά κύριο λόγο το λιανικό εμπόριο και όχι μόνο την εκπαίδευση των υπαλλήλων αλλά και ολόκληρου του ελληνικού πληθυσμού, αφού οι απορίες που θα γεννιούνται στον Έλληνα καταναλωτή την ώρα της συναλλαγής δεν είναι δυνατόν να επιλύονται από κάποια δημόσια υπηρεσία, αλλά από τον σωστά εκπαιδευμένο και πληροφορημένο υπάλληλο. Όπως αντιλαμβάνεστε το κόστος αυτό είναι τεράστιο, βρισκόμαστε στη φάση προσδιορισμού του και όπως αναφέραμε είμαστε σε συνεννόηση με τους αρμόδιους υπουργούς για την κατανομή του.

σελφ σέρβις: Για την ενημέρωση των καταναλωτών έχετε κάνει κάποιες προτάσεις;

Μαρίνος Παράβαλος: Οι προτάσεις που έχουν γίνει από την πλευρά του ΣΕΛΠΕ προς το υπουργείο Ανάπτυξης είναι ουσιαστικές. Για παράδειγμα, προτείνουμε δέσμευση χρόνου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με σκοπό την πληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού.