Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ολοκλήρωσε τη δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιό της στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, επενδυτικού κόστους 3,2 εκατ. ευρώ, που αποτελεί τμήμα ενός μεγάλου επενδυτικού πλάνου της εταιρείας για την περίοδο 2014-2019, συνολικής αξίας 45 εκατ. ευρώ.

Η νέα μονάδα, στην οποία παράγονται τα προϊόντα Μythos, Fix, Kaiser και Fix Dark, έχει δυνατότητα παραγωγής 250 χιλ. εκατολίτρων ετησίως. Η νέα γραμμής παραγωγής δίνει σημαντική ώθηση στην εγχώρια δραστηριότητα της εταιρείας, ενώ ανοίγει προοπτικές για την αύξηση των εξαγωγών της. Οι συνολικές επενδύσεις της φέτος στο εργοστάσιο της Σίνδου ανέρχονται σε 4,6 εκατ. ευρώ.