Ψηλότερα τόσο από το 2020, όσο και από τα προ πανδημίας επίπεδα κινήθηκε κατά τη χρήση 2021-22 (1η Απριλίου 2021 – 31 Μαρτίου 2022) ο κύκλος εργασιών της Ολυμπιακής ΑΒΕ Χελιού και Σολομού, με την ηπειρώτικη επιχείρηση να προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών για φέτος. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την προηγούμενη χρήση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 9,46 εκατ. ευρώ, έναντι 8,70 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,71%, ενώ τα κέρδη EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 1,65 εκατ. ευρώ, έναντι 1,39 εκατ.της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 543.381,88 ευρώ, έναντι κερδών 554.555,33 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Όσον αφορά στην τρέχουσα χρήση, η πορεία των εργασιών της εταιρείας τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουνίου έδειχνε ότι και αυτή θα είναι κερδοφόρα και ο κύκλος εργασιών αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση σε σχέση με το 2021-22. Η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει ότι με συνεχείς βελτιώσεις στην παραγωγική της διαδικασία αναπτύσσει νέα διαφοροποιημένα προϊόντα, ενώ σημαντικές προσπάθειες καταβάλλονται για την ομαλή τροφοδοσία τόσο με ίδιες πρώτες ύλες, όσο και του κλάδου φασόν.

Εξαγοράστηκε από τον όμιλο Hilton η μητρική Foppen
Η Ολυμπιακή ΑΒΕ Χελιού και Σολομού ιδρύθηκε το 2000, εδρεύει στην Πρέβεζα και δραστηριοποιείται στον τομέα μεταποίησης – επεξεργασίας προϊόντων ψαριού. Είναι θυγατρική της ολλανδικής Dutch Seafood Company (Foppen), η οποία πριν από λίγους μήνες εξαγοράστηκε από τον βρετανικό όμιλο Hilton Food Group, και παράγει προϊόντα σολομού για λογαριασμό της μητρικής της εταιρείας, με τη μέθοδο του φασόν. Η εταιρεία προμηθεύεται κατά κύριο λόγο πρώτες ύλες, τις οποίες αποθηκεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της και κατόπιν παραγωγικής διαδικασίας (ίδια παραγωγή) στο εργοστάσιό της, διαθέτει τα έτοιμα προϊόντα στη μητρική Εταιρεία στην Ολλανδία. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του τζίρου της προέρχεται από το εξωτερικό, και η εσωτερική αγορά αντιπροσωπεύει μόλις 35.276,75 ευρώ.

Σημειώνεται πως τον περασμένο μήνα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε την τροποποίηση της εταιρικής χρήσης, ώστε αυτή να διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Έτσι, η Ολυμπιακή ΑΒΕ Χελιού και Σολομού επιστρέφει στη διάρκεια χρήσης που ίσχυε μέχρι τα τέλη του 2018, όταν και αποφασίστηκε η, προσωρινή όπως αποδείχθηκε, μετάβαση στη χρήση Απριλίου-Μαρτίου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter