Την εµπιστοσύνη της Ολυµπιακής Ζυθοποιίας και συνολικά του οµίλου Carlsberg στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονοµίας, καταδεικνύει η ανακοινωθείσα από τον όμιλο αύξηση του συνολικού επενδυτικού πλάνου για την περίοδο 2015-2019 κατά 7% σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, ώστε να φθάσει τα 48 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα για το 2019, οι προβλεπόµενες επενδύσεις ανέρχονται σε 12 εκατ. ευρώ, αυξηµένες κατά 7 εκατ. ευρώ. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Dejan Beko, Managing Director της Ολυµπιακής Ζυθοποιίας, το αυξηµένο ποσό της επένδυσης θα διοχετευθεί σε νέες κεφαλαιουχικές δαπάνες στις εγκαταστάσεις παραγωγής της (Σίνδος και Ριτσώνα), µε στόχο την ανάπτυξη υποδοµών για την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας της εταιρείας.

Παράλληλα, µέρος των κεφαλαίων θα τοποθετηθεί σε εµπορικές επενδύσεις, καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών / πελατών, µέσω νέων λανσαρισµάτων, τα οποία θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων μηνών. Σε ό,τι αφορά τα οικονοµικά αποτελέσµατα του 2018, ο κ. Beko δήλωσε πως η εταιρεία αναµένει µονοψήφια αύξηση στον κύκλο εργασιών, σε σχέση µε το 2017, με την αύξηση να προέρχεται κυρίως από την κρύα αγορά..

Μιλώντας για τις εξαγωγές, ανέφερε πως αντιπροσωπεύουν περίπου το 7% της παραγωγής της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας και το 2018 αναµένεται αύξησή τους κατά 17% σε σχέση µε το 2017, ενώ για τα δύο mega brands, FIX Hellas και Mythos, τόνισε πως η ανάπτυξη των εξαγωγών τους και η τοποθέτησή τους σε νέες αγορές αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα (ήδη εξάγονται σε περισσότερες από 35 αγορές, που θα γίνουν 40).