Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρώτου γύρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (First Closing) του EOS Hellenic Renaissance Fund ΙΙ (“EOS II Fund”), ενός επενδυτικού ταμείου επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity fund).

To EOS II Fund απευθύνεται σε ελληνικές μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης (growth stage) με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 100 εκατ. ευρώ και προσωπικό έως 500 εργαζόμενους, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την επιχειρηματικότητα σε στρατηγικούς και εξωστρεφείς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Αναφορικά, διαχειριστής του EOS II Fund είναι η EOS Capital Partners Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., εταιρεία αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη απ’ την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Προβλέπεται να φτάσουν τα 250 εκατ. ευρώ
Τα αρχικά επενδυτικά κεφάλαια του EOS II Fund ανέρχονται σε 219 εκατ. ευρώ και προβλέπεται να φτάσουν τα 250 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια της EOS Capital Partners να διαμορφωθούν σε 400 εκατ. ευρώ. Επενδυτές του EOS ΙΙ Fund είναι κατά 70% κορυφαίοι εγχώριοι και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων και η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, και κατά 30% κορυφαίοι Έλληνες επιχειρηματίες και family offices.

Το 75% των υπό διαχείριση κεφαλαίων προέρχεται από επενδυτές που συμμετείχαν και στο EOS I Fund. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την EOS Capital Partners αποτελεί το υψηλό επίπεδο των στελεχών της, που διαθέτουν πολυετή επενδυτική εμπειρία, καθώς και βαθιά γνώση της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής αγοράς.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter