Με τη διαγραφή της Danone AE ολοκληρώθηκε και τυπικά η απορρόφηση της εταιρείας από τη Numil Hellas, επίσης εταιρεία του ομίλου Danone που δραστηριοποιείται στα προϊόντα βρεφικής διατροφής.

Στο πλαίσιο της συγχώνευσης πραγματοποιείται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Numil Hellas ίση με το ποσό του κεφαλαίου της Danone AE, το οποίο ανέρχεται στο ποσό του 1.039.997,64 ευρώ, με την έκδοση 354.948 νέων κοινών, ονομαστικών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη. Κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Numil Hellas ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 9.864.363,61 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Danone AE παρέμενε ουσιαστικά ανενεργή από τον Νοέμβριο του 2019, όταν τη διανομή των προϊόντων της Danone στην Ελλάδα ανέλαβε η Leader, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έλαβε ο γαλλικός όμιλος για την αλλαγή μοντέλου διανομής σε Ελλάδα και Κύπρο, και έκτοτε παρουσίαζε μηδενικό τζίρο, Σύμφωνα με τον ισολογισμό της για το 2021, η Danone AE εμφάνισε καθαρές ζημίες μετά από φόρους ύψους 151.816 ευρώ, ενώ υπήρχαν επίσης ζημιές των προηγούμενων χρήσεων ποσού που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς (18,5 εκατ. ευρώ) να οφείλεται στην αποζημίωση του δικαιώματος διανομής των εμπορευμάτων που καταβλήθηκε κατά την έναρξη της λειτουργίας της εταιρείας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter