Η πρόσφατη αδειοδότηση της θυγατρικής εταιρείας της Delivery Hero, Delivery Hero Pay, από την Τράπεζα της Ελλάδος για πραγματοποίηση και διαχείριση πληρωμών ολοκληρώνει τις υπηρεσίες που παρέχει στην ελληνική αγορά η εταιρεία, που ελέγχει σήμερα στην ελληνική αγορά περίπου το 90% των παραγγελιών φαγητού.

Η διαδικασία αυτή είχε ξεκινήσει λίγο πριν από το τέλος του 2020, όταν η Delivery Hero δημιούργησε στη χώρα μας την DH Pay (Delivery Hero Payments) με μοναδικό μέτοχο
τη γερμανική DH Financial Services Holding GmbH.

Σκοπός της εταιρείας DH Pay είναι
«η για δικό της λογαριασμό διενέργεια του συνόλου των εργασιών και δραστηριοτήτων που εκάστοτε επιτρέπονται από τη νομοθεσία για ίδρυμα πληρωμών» και συγκεκριμένα, όπως εξειδικεύεται στο καταστατικό της, η «αποδοχή πράξεων πληρωμής». Επίσης, πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 275.000 ευρώ, και πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 400.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Delivery Hero έχει ανακοινώσει ότι ήδη από το φθινόπωρο του 2019 εργάζεται πάνω σε μια νέα fintech πλατφόρμα, με στόχο να ενοποιήσει τις διαδικασίες πληρωμών στις 43 χώρες που δραστηριοποιείται, αλλά και να αναπτύξει και καινοτόμους οικονομικές υπηρεσίες με τη στήριξη της τεχνολογίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter