Η OK! Anytime Markets, εκδηλώνοντας το στρατηγικό ενδιαφέρον της για επέκταση εκτός Αττικής στην εμπορικά ζωηρή τουριστική ζώνη της χώρας, προτείνει σε εν δυνάμει ιδρυτές εποχιακών καταστημάτων σε περιοχές αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας στη νησιωτική Ελλάδα να συνεργαστούν μαζί της ως μέλη του δικτύου της.

Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή του χώρου τους, την εκπαιδευτική προετοιμασία των ιδιοκτητών, την τροφοδοσία τους αφενός με το αρχικό εμπόρευμα σε παρακαταθήκη και αφετέρου σταθερά με μεγάλη ποικιλία σε τουριστικά εποχιακά προϊόντα, με πλήρη διαφημιστική υποστήριξη και εκπτώσεις αγορών αντίστοιχες των μεγάλων αλυσίδων, ενώ εγγυάται την 100% επιστροφή των εμπορευμάτων τους μετά τη λήξη της σεζόν. Ως βασικά κριτήρια επιλογής των νέων συνεργατών της είναι τα καταστήματά τους να είναι ισόγεια, συνολικής επιφάνειας 70-120τμ, να βρίσκονται σε εμπορικά καλές θέσεις και να τα δουλεύουν οι ίδιοι.