Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, το μερίδιό τους φέτος υπερέβη το 30% των κωδικών που μπαίνουν στο καλάθι του καταναλωτή κι αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στα 13 συναπτά έτη που διεξάγεται η συγκεκριμένη έρευνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πόρισμα της ετήσιας ποσοτικής ανεξάρτητης έρευνας του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι ερωτηθέντες κατόπιν σύγκρισης των μαρκών λιανεμπορικού σήματος με τα βιομηχανικά brands, δήλωσαν:

  • κατά το 84%, έναντι 80% στην περυσινή έρευνα, ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν καλύτερη τιμή,
  • κατά το 32% (ίδιο ποσοστό με πέρυσι) ότι είναι υποδεέστερης ποιότητας, κατά το 58% (53% πέρυσι) ότι είναι αντίστοιχης ποιότητας και κατά το 10% (15% πέρυσι) ότι είναι ανώτερης ποιότητας από τα βιομηχανικά brands,
  • κατά το 33% (29% πέρυσι) ότι οι συσκευασίες τους είναι χειρότερες, κατά το 7% (12% πέρυσι) ότι είναι καλύτερες και κατά το 60% (59% πέρυσι) ότι είναι εφάμιλλες εκείνων των καθιερωμένων μαρκών.

Σε ερώτηση σφαιρικής αξιολόγησης των προϊόντων ιδιωτικού σήματος, κατά το 33% (28% πέρυσι) οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι τα θεωρούν χειρότερα, κατά το 7% (12% πέρυσι) καλύτερα και κατά το 60% (ίσο με πέρυσι) ίδια με των μαρκών γνωστών κατασκευαστών.

Αναφορικά με τον βαθμό ικανοποίησης του καταναλωτή, δυσαρέσκεια έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας δήλωσαν οι ερωτηθέντες κατά το 4,5% (7% πέρυσι), ικανοποίηση κατά το 61,5% (54% πέρυσι), ενώ ούτε ικανοποίηση ούτε δυσαρέσκεια κατά το 34% (39% πέρυσι).

Επίσης, η έρευνα έδειξε ότι το μέσο καλάθι αγορών των ερωτηθέντων φέτος περιείχε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κατά το 31,5%, έναντι 28,9 το 2015, 28,2% το 2014, 27,4% το 2013, 26,5% το 2012 και 21,5% στην έρευνα του 2011. «Το μερίδιό τους υπερέβη το 30% των κωδικών που μπαίνουν μέσα στο καλάθι του καταναλωτή κι αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στα 13 συναπτά έτη που διεξάγεται η συγκεκριμένη έρευνα», διαπιστώνουν οι ερευνητές, όπως επίσης ότι «τα προϊόντα αυτά δεν απευθύνονται πλέον σε άτομα συγκεκριμένων δημογραφικών χαρακτηριστικών, αλλά αποτελούν επιλογή ενός ετερογενούς καταναλωτικού κοινού».

Επιβεβαιώνεται η ισχυρή εδραίωση των PL>br/> Συμπερασματικά οι ερευνητές σχολιάζουν ότι η έρευνα επιβεβαιώνει την ισχυρή εδραίωση της ιδιωτικής ετικέτας στις επιλογές του εγχώριου αγοραστικού κοινού και το ότι η ελληνική αγορά ακολουθεί σταθερά τη διεθνή μακροχρόνια τάση ανάπτυξης των σχετικών προϊόντων. Πολύ περισσότερο, αυτή η μακροχρόνια τάση ενισχύεται περαιτέρω από την οικονομική κρίση και τη γενικότερη αλλαγή που αυτή επιφέρει στην καταναλωτική συμπεριφορά.

Επισημαίνουν, τέλος, ότι τα αποτελέσματα της έρευνας ανακλούν τις σημαντικές βελτιώσεις και επεκτάσεις των συλλογών κωδικών ιδιωτικής ετικέτας από τις εμπορικές αλυσίδες, οι οποίες τις αξιοποιούν ως κύριο συστατικό της στρατηγικής μάρκετινγκ που ακολουθούν και ως παράγοντα της διαφοροποίησής τους από τους ανταγωνιστές τους.

Η έρευνα στηρίχθηκε στην ανάλυση στοιχείων τηλεφωνικής δημοσκόπησης σε τυχαίο δείγμα 1.517 νοικοκυριών, με μηχανογραφημένο σύστημα CATI, που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του καθηγητή Γιώργου Μπάλτα, διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του ΟΠΑ. 