Με επιφυλακτικότητα εκφράζονται στελέχη των τραπεζών ως προς την έκταση που μπορεί να λάβει η συνεργασία τραπεζών-αλυσίδων οργανωμένου λιανεμπορίου στον τομέα της παροχής υπηρεσιών καταναλωτικής πίστης από τα λιανεμπορικά δίκτυα. "Ο ΄Ελληνας συνδέει την πίστη αποκλειστικά με τα γκισέ των τραπεζών", λένε. Κανείς, ωστόσο, δεν είναι αρνητικός δεδομένης της προοπτικής ωρίμασης της αγοράς μας και της ανάγκης δημιουργίας εναλλακτικών μοντέλων προώθησης των υπηρεσιών τους. "Τώρα, όμως, επείγουν άλλοι τομείς συνεργασίας με το λιανεμπόριο, όπως τα προγράμματα επιβράβευσης μέσω της χρήσης πιστωτικών καρτών", λένε οι τραπεζίτες.

H σημασία του εγχειρήματος συνεργασίας της Καρφούρ-Μαρινόπουλος με την Emporiki Credicom Bank είναι αδιαμφισβήτητη, ωστόσο τραπεζικοί κύκλοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς την έκταση που μπορεί να λάβει -δηλαδή, μέσω της υιοθέτησης ανάλογων μοντέλων συνεργασίας κι από άλλες τράπεζες. Πιστεύουν ότι η εγχώρια αγορά δεν έχει φθάσει στον βαθμό ωριμότητας άλλων ευρωπαϊκών χωρών και πως ο ΄Ελληνας καταναλωτής συνδέει την πίστη αποκλειστικά με τα γκισέ των τραπεζών, καθώς εκεί διεκπεραιώνει ένα σύνολο συναλλαγών (καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά, πληρωμές, καταθετικά προϊόντα κά). Mέσω ενός καταστήματος σούπερ μάρκετ είναι λογικό ότι δεν μπορεί να του προσφερθεί ένα πλήρες πακέτο τραπεζικών υπηρεσιών, κι αυτό, σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, δημιουργεί αναστολές στις τράπεζες, ως προς το ενδιαφέρον τους για τέτοιου είδους πολιτικές ανάπτυξης.

Τα στελέχη των τραπεζών σε κάθε περίπτωση συμφωνούν πως τα δίκτυα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ προσφέρονται να λειτουργήσουν ως άριστα δίκτυα πληροφόρησης σχετικά με τα προϊόντα-υπηρεσίες που προσφέρει η τραπεζική αγορά. Και πάντως, το εγχείρημα της Καρφούρ-Μαρινόπουλος θα αποτελέσει για όλους σαφές δείγμα γραφής, καθώς, παρά τις επιφυλάξεις τους, κανείς δεν απορρίπτει την προοπτική της συνεργασίας οργανωμένου λιανεμπορίου-τραπεζών, στο πλαίσιο και της βαθμιαίας ωρίμασης της ελληνικής αγοράς αλλά και της ανάγκης δημιουργίας εναλλακτικών μοντέλων προώθησης υπηρεσιών.

Εναλλακτικά δίκτυα και τομείς συνεργασίας

΄Ενα από τα πλεονεκτήματα, άλλωστε, των εναλλακτικών δικτύων είναι το χαμηλό κόστος λειτουργίας τόσο επιχειρηματικά, αφού συστήνονται εταιρείες παροχής υπηρεσιών, όπου απαιτούνται χαμηλά κεφάλαια για τη δημιουργία τους, αλλά και λειτουργικά, αφού επί της ουσίας δεν απαιτούνται υψηλές επενδύσεις παγίων, καθώς αναπτύσσονται στα ήδη υπάρχοντα καταστήματα των σούπερ μάρκετ. Σε χώρες όπως η Γαλλία, η Iσπανία και η Πορτογαλία τα εναλλακτικά δίκτυα είναι παρά πολύ διαδεδομένα εμφανίζοντας υψηλό βαθμό επιτυχίας. Mπορεί, σύμφωνα με τα λεγόμενα στελεχών του τραπεζικού χώρου, να μην προκρίνονται επί του παρόντος στον τόπο μας τέτοιου είδους πρακτικές για την ενίσχυση των πωλήσεων, αλλά σημαντικές είναι οι προοπτικές σε άλλους τομείς συνεργασίας με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως πχ τα προγράμματα επιβράβευσης μέσω της χρήσης πιστωτικών καρτών. Xαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συνεργασία της Alpha Bank με την ΄Αλφα-Bήτα Bασιλόπουλος. Ο στόχος των περισσοτέρων τραπεζών είναι η διεύρυνση της βάσης χρήσης τέτοιου είδους προγραμμάτων και είναι ενδεικτικό ότι, στο πλαίσιο αυτό, το πελατολόγιο της Alpha -όπως άλλωστε και της Eθνικής- φθάνει τα 2.500 καταστήματα λιανικής. ΄Αλλες πάλι τράπεζες, όπως η Citibank, κινούνται στοχευμένα και τα προγράμματα επιβράβευσης αφορούν σε μια συγκριτικά ολιγάριθμη ομάδα καταστημάτων.