Ολοκληρώθηκε ο καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι αμπελώνες προσαρμόζονται στις μεταβολές που επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Στόχος της παρέμβασης είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών. Ακόμη, εξυπηρετείται η αύξηση ανταγωνιστικότητας των ελληνικών οίνων, με καλύτερο προσανατολισμό ποιοτικά βελτιωμένων παραγόμενων προϊόντων.

Προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ, ποικιλίες, στάδια αναδιάρθρωσης και χρηματοδότηση
Ο στόχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η ένταξη του 30% των συνολικών εκτάσεων αμπελώνων σε βιολογική είτε ολοκληρωμένη παραγωγή ή παραγωγή προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), με ελάχιστο μέγεθος ένταξης εκμεταλλεύσεων τα 300 στρέμματα, μαζί με συμμετοχή -και παραμονή- νεώτερου ηλικιακά ανθρώπινου δυναμικού στον αμπελοοινικό τομέα, κατά τουλάχιστον 10% των ενταγμένων παραγωγών.

Η περίοδος εφαρμογής της παρέμβασης αφορά την αμπελοοινική περίοδο 2023/24.

Όταν πρόκειται για αναφύτευση της ίδιας ποικιλίας, υποχρεωτικά υλοποιείται αλλαγή αποστάσεων και μεταβολή στον αριθμό πρέμνων κατά 20% στις αποστάσεις. Οι εκτάσεις φυτεμένες με τις ποικιλίες «Ξινόμαυρο» και «Νεγκόσκα» στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, οι οποίες συμμετέχουν στον οίνο «ΠΟΠ Γουμένισσα», δεν μπορούν να συμμετέχουν στην παρέμβαση.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter