Ο οργανισμός Enterprise Greece σχεδιάζει και υλοποιεί κάθε χρόνο ένα συνεκτικό πρόγραμμα, που αποβλέπει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών.

Στο πλαίσιό του, ο οργανισμός εστιάζει στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός συνεργατικού οικοσυστήματος με επιμελητήρια, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς και τοπικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Ο οργανισμός στοχεύει στην προώθηση των περιφερειών της χώρας ως θερμοκοιτίδων της επιχειρηματικότητας και υλοποιεί σειρά δράσεων, όπως εξειδικευμένες ενέργειες μάρκετινγκ και προβολής, με σκοπό τη διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές και τον εντοπισμό νέων εταίρων, partenariat, προσκλήσεις αγοραστών από άλλες χώρες, συναντήσεις δικτύωσης, επιτόπιες επισκέψεις ξένων διπλωματικών αρχών, ενημερωτικά σεμινάρια εξαγωγικών και εν δυνάμει εξαγωγικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της εξωστρέφειάς τους κ.λπ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης 2017, ο Enterprise Greece πρωτοστάτησε στη συνδιοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης των στελεχών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σχετικών με τη δημιουργία εξαγώγιμων προϊόντων και τις εξαγωγικές διαδικασίες. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 30 σεμινάρια, τα οποία παρακολούθησαν 1.148 επιχειρηματίες. Ο οργανισμός πρόκειται να εμπλουτίσει περαιτέρω το πρόγραμμα δράσεών του για το 2018.