Στο πλαίσιο του σχετικού πρωτοποριακού προγράμματος, που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Sales Promotion Center και την Jacobs Douwe Egberts, οι καταναλωτές επικοινωνούν ζωντανά σε πραγματικό χρόνο με promoters, εξ αποστάσεως μεν και με ασφάλεια, αλλά με εμπειρία εκπληκτικής ομοιότητας με εκείνη της φυσικής παρουσίας. Η επικοινωνία οργανώνεται στο φυσικό κατάστημα, μέσω διαδραστικής οθόνης, και με την αξιοποίηση στο έπακρο της ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε συνδυάζεται αρμονικά το φυσικό (physical) με το ψηφιακό (digital) περιβάλλον. Η διάδραση πραγματοποιείται με video chat.