Ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό σύστημα, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία, σχεδιάζει η 3άλφα εφαρμόζοντας στις γεωργικές της καλλιέργειες το κατοχυρωμένο Πρότυπο 3άλφα, το οποίο βασίζεται σε Ορθές Πρακτικές Βιώσιμης Γεωργίας.

Οι ομάδες παραγωγών της 3άλφα παράγουν: μέτρια φασόλια (Καβάλα, Θεσσαλονίκη), φασόλια γίγαντες (Καστοριά), ρεβύθια χονδρά (Σέρρες, Λάρισα), φακές ψιλές (Λάρισα), φάβα Φενεού Κορινθίας και τα προϊόντα με Προστασία Γεωγραφικής Ένδειξης, φασόλια γίγαντες και μεγαλόσπερμα φασόλια πλακέ, αμφότερα από τις Πρέσπες, ενώ έρχονται νέες συνέργειες τοπικών παραγωγών με την 3άλφα.

Υποστήριξη των τοπικών παραγωγών – Επανασχεδιασμός των συσκευασιών ρυζιού
Η 3άλφα στηρίζει τους παραγωγούς και η παραγωγή του 2022 βελτιώθηκε κατά 15% έως 20% μετά τους καύσωνες και τη μειωμένη παραγωγή υψηλής φύρας του 2021 λόγω υπερβολικά υψηλών θερμοκρασιών, ενώ εξορθολογίστηκαν οι εισροές, μειώνοντας το κόστος παραγωγής έως και 20%.

Πέρα από τις ενέργειες υποστήριξης της παραγωγής, η 3άλφα, έχει ολοκληρώσει επενδυτικό σχέδιο ύψους 1 εκατ. ευρώ, για τον επανασχεδιασμό των συσκευασιών της με ταυτόχρονη στόχευση στη μείωση πλαστικού.

Η 3άλφα σχεδιάζει να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση μιας ακόμα γραμμής παραγωγής, εφάμιλλης με την υπάρχουσα που εγκαταστάθηκε έναν χρόνο πριν.

Η 3άλφα δημιούργησε νέα ταυτότητα και επανασχεδιασμό των συσκευασιών οσπρίων. Η 3άλφα τάχιστα προχωρά και με επανασχεδιασμό των συσκευασιών ρυζιού, στο πλαίσιο της νέας ενιαίας ταυτότητας και εικόνας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter