Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα, έλαβαν βραβεία επίσης η Εurobank με κριτήριο την οικονομική της ευρωστία, η Πλαίσιο Computers για την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, η Alpha Bank στον τομέα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Vodafone για την καινοτομία και η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξη.

Στην εκδήλωση έγινε, επίσης, παρουσίαση της έρευνας Leading Companies Greece 2006 και ομιλία του κ. Emmanuel Gobillot, συγγραφέα του βιβλίου “The Connected Leader”, για τον ηγετικό ρόλο των επιχειρήσεων. Ο κ. Emmanuel Gobillot τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι “οι πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις και οι πιο επιτυχημένοι ηγέτες είναι αυτοί που εστιάζουν στις σχέσεις και όχι στις δομές. Επιτυχημένος ηγέτης είναι αυτός που καταφέρνει να συνδέσει τα στελέχη με τους πελάτες της επιχείρησης και που φέρνει τον έξω κόσμο μέσα στην επιχείρηση”.

Με την έρευνα Leading Companies Greece αξιολογούνται οι σημαντικότερες σε μέγεθος επιχειρήσεις, ενώ αξιολογητές είναι τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων αυτών. Βασικό στοιχείο αποτελεί η “εικόνα” που δημιουργούν οι επιχειρήσεις στους αξιολογητές, ανεξαρτήτως αντικειμενικών μεγεθών. 

Στις 26 Σεπτεμβρίου αναμένεται το συνέδριο της Hay Group με αφορμή την έρευνα Leading Companies Greece. Στο συνέδριο θα συζητηθούν οι βέλτιστες πρακτικές που οδηγούν μία επιχείρηση στην κορυφή, ενώ διακεκριμένοι ομιλητές από το εξωτερικό θα πλαισιώσουν το συνέδριο προσφέροντας εμπειρίες και τάσεις από επιχειρήσεις που διακρίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο.