Το αίτημα των καταναλωτών για μεγαλύτερη διαφάνεια εκ μέρους των επιχειρήσεων τροφίμων, αλλά και των λιανεμπόρων κατέγραψε η έρευνα της NielsenIQ, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του FMI- Food Industry Association, του σχετικού κλαδικού συνδέσμου των ΗΠΑ. Τα δύο τρίτα των πελατών καταστημάτων λιανεμπορίου τροφίμων δήλωσαν πως θα στρέφονταν προς μάρκες που προσφέρουν στοιχεία για περισσότερα ζητήματα που αφορούν το προϊόν που παράγουν ή διανέμουν, πέρα από τα συστατικά του και τη διατροφική του αξία.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε μια περίοδο που καθορίζεται ακόμη από την πανδημία, αλλάζοντας δραστικά τις αγοραστικές συνήθειες, οι καταναλωτές εξακολουθούν να ενδιαφέρονται σε σημαντικό βαθμό για τη διαφάνεια και να δείχνουν την προτίμησή τους σε μάρκες και λιανεμπορικές επιχειρήσεις που μοιράζονται πληροφορίες με αμεσότητα. Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για διαφάνεια, όπως καταγράφει η έρευνα, έχει μεγαλώσει σε σχέση με λίγα χρόνια πριν. Τα στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα σε 1.035 ενήλικες στις ΗΠΑ, οι οποίοι αγοράζουν προϊόντα για το νοικοκυριό τους, δείχνουν πως οι καταναλωτές θέλουν σήμερα πληροφορίες για την παραγωγή των προϊόντων, την προέλευση των πρώτων υλών, τις πρακτικές που δείχνουν πως η επιχείρηση ενδιαφέρεται για την αειφορία κ.ά. Η ενημέρωση για θέματα όπως τα προαναφερθέντα είναι, σύμφωνα, με τους καταναλωτές, δείκτης διαφάνειας της επιχείρησης και είναι κρίσιμης σημασίας για την εμπιστοσύνη και την πιστότητά τους.

Στην ίδια έρευνα ερευνήθηκε και η ανάπτυξη του e-commerce στον τομέα των ταχυκίνητων προϊόντων. Τα ευρήματα καταγράφουν ανάπτυξη αντίστοιχη μιας πενταετίας. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές δήλωσαν πως πραγματοποίησαν αγορές online σε ποσοστό 55% σε διάστημα 30 ημερών, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2018 ήταν 26%. Μεταξύ όσων αγοράζουν προϊόντα σούπερ μάρκετ online, το 64% ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία στις αρχές του 2020, ενώ το 43% δηλώνει πως ο λόγος έναρξης των διαδικτυακών αγορών ήταν η πανδημία.

Παρόλη την ανάπτυξη του e-commerce στον κλάδο, οι καταναλωτές δεν εγκαταλείπουν το κανάλι των φυσικών καταστημάτων. Κατά 45% οι ερωτηθέντες δήλωσαν πως επισκέπτονται τα φυσικά καταστήματα με την συχνότητα της προ-πανδημίας περιόδου, ενώ ένα ποσοστό 44% απαντά πως έχει αυξήσει τη συχνότητα επίσκεψης στα καταστήματα. Σύμφωνα με τους αναλυτές, τα στοιχεία αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι καθώς η πανδημία στρέφει τους καταναλωτές σε πιο υγιεινές συνήθειες διατροφής και στη μαγειρική στο σπίτι, αυξάνονται οι αγορές των ειδών σούπερ μάρκετ, είτε εντός καταστήματος είτε online είτε και στα δύο κανάλια παράλληλα. Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση για μεγαλύτερη διαφάνεια, οι επιχειρήσεις του κλάδου θα πρέπει να αναλάβουν σχετικές πρωτοβουλίες, ώστε να απαντήσουν στις απαιτήσεις των καταναλωτών, σε όλα τα κανάλια, φυσικά και ψηφιακά.