Θέμα του βιβλίου είναι η δυναμική της ελληνικής οικονομίας από το 1990 μέχρι σήμερα με άξονα την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση, καθώς και οι επιδόσεις των 9 βαλκανικών χωρών και της Τουρκίας, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους εμπειρίας ή στο πεδίο των προενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Αναλύονται συγκριτικά οι χώρες αυτές με όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ(27) και τις ΗΠΑ και αξιολογούνται τα πλεονεκτήματα και οι παθογένειές τους σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο με βάση τους παγκόσμιους δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης (ανταγωνιστικότητα, οικονομική ελευθερία, επίπεδα διαφθοράς, τεχνολογική ετοιμότητα, επιχειρηματικότητα, ευχέρεια ανάληψης επιχειρηματικής δραστηριότητας, βαθμό διευκόλυνσης του εμπορίου και ποιότητα διακυβέρνησης).

Το σύγγραμμα απευθύνεται τόσο στους προπτυχιακούς όσο και τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές τμημάτων οικονομικών και πολιτικών σπουδών, διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων, περιφερειακής ανάπτυξης, διεθνών ευρωπαϊκών και βαλκανικών σπουδών. Η παράθεση στοιχείων και προβλέψεων για πολλά μακροοικονομικά μεγέθη και δείκτες το καθιστούν απαραίτητο εγχειρίδιο για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών αλλά και διδακτορικών διατριβών. Τέλος, αποτελεί πολύτιμο οδηγό για Έλληνες επιχειρηματίες και επενδυτές που επιθυμούν να αναπτύξουν ή να διευρύνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στα Βαλκάνια και την Τουρκία, αφού αναλύει το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον αυτών των χωρών.

Ο Χάρρυ Παπαπανάγος είναι οικονομολόγος, καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ασκήσεις και λύσεις για το μάθημα της Μικροοικονομικής» (Κριτική 2009) σε συνεργασία με την Αναστασία Ψειρίδου.

Η Χριστίνα Λασπά είναι οικονομολόγος, διδάκτορας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συγγραφέας του βιβλίου «Διαχείριση διαδικασιών: Θεωρία και πράξη σε επιχειρήσεις και νοσοκομεία» (Κριτική 2007).

INFO
Συγγραφείς: Χάρρυ Παπαπανάγος, Χριστίνα Λασπά
Εκδόσεις: Κριτική
Σειρά: Επιστημονική Βιβλιοθήκη
Χρόνος έκδοσης: 2010
Σελίδες: 664
Διαστάσεις: 17Χ24
Τιμή: 55 ευρώ
ISBN: 978-960-218-638-1