Σε μια ακόμα χρονιά που χαρακτηρίστηκε από τον έντονο ανταγωνισμό, το 2018, οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου θα έπρεπε λογικά να έχουν αναζητήσει το πλεονέκτημα που, μεταξύ άλλων, προσφέρουν οι τεχνολογίες. Σχετικά απευθυνθήκαμε στις περισσότερες της αγοράς μας και, όπως φαίνεται, κάποιες πράγματι πρόκριναν τις επενδύσεις σε τεχνολογικές λύσεις.

Oι δύο από αυτές βασίζουν τις πωλήσεις τους κυρίως στα φυσικά τους καταστήματα. Η τρίτη ειδικεύεται στο ψηφιακό εμπόριο. Και οι τρεις αξιοποίησαν τις τεχνολογικές λύσεις για την αναβάθμιση των λειτουργιών τους. Η βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας ανεξαρτήτως του τρόπου πώλησης, φυσικού ή online, είναι όπως φαίνεται ο μεταξύ τους κοινός παρονομαστής ενδιαφερόντων. Ας τις δούμε, όμως, μέσα από την αφήγηση των πλέον αρμοδίων προσώπων.

Metro
Γιώργος Βουτυράς, διευθυντής οργάνωσης και πληροφορικής

«Οι άξονες στους οποίους κινήθηκε η υλοποίηση έργων πληροφορικής της Metro το 2018 ήταν 1) η βελτίωση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, 2) οι mobile εφαρμογές για την πληροφόρηση της διοίκησης και την εξυπηρέτηση των πωλητών, 3) το e-shop και το Delivery, 4) η βελτίωση διαδικασιών στα καταστήματα και 5) η ολοκλήρωση της συγχώνευσης μετά τη μεγάλη εξαγορά εκ μέρους της Metro προ τριετίας. Στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας τα σημαντικότερα έργα αφορούσαν στο επίπεδο εξυπηρέτησης των προμηθευτών και των καταστημάτων, την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, τη real-time ηλεκτρονική παραλαβή των παραστατικών και την πρόβλεψη της ζήτησης για τον προγραμματισμό των αποθεμάτων και των παραγγελιών. Ως προς την εξυπηρέτηση των προμηθευτών αυτοματοποιήθηκε η είσοδος των φορτηγών των προμηθευτών στις κεντρικές αποθήκες, η παρακολούθηση της τήρησης των χρόνων παράδοσης, ο έλεγχος του χρόνου αναμονής στις ράμπες εκφόρτωσης, η συνέπεια και ορθότητα παράδοσης των παραγγελιών κ.ά. καθώς και η αξιολόγηση των προμηθευτών βάσει δεικτών. Σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των καταστημάτων, είναι δυνατή πλέον η ενημέρωσή τους για τον ακριβή χρόνο άφιξης των φορτηγών σε αυτά, ώστε να μεριμνούν για τα δέοντα. Για την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων στις κεντρικές αποθήκες τοποθετήθηκε σύστημα voice picking σε μια από αυτές. Με την real-time λήψη των παραστατικών, παραλαμβάνονται στις κεντρικές αποθήκες πριν φτάσει το παραστατικό του προμηθευτή, με αποτέλεσμα την έγκαιρη και ασφαλή αυτοματοποιημένη εισαγωγή τους στο WMS τους. Για τη μείωση των αποθεμάτων και τη λελογισμένη παραγγελιοδοσία αναπτύχθηκαν εφαρμογές σε συνεργασία με τη Μονάδα Προβλέψεων και Στρατηγικής του Εθνικού του ΕΜΠ.

Σχετικά με τις εφαρμογές Mobile, υλοποιήθηκε εφαρμογή KPIs των καταστημάτων, ώστε τα εταιρικά στελέχη να παρακολουθούν σε μηνιαία βάση την πρόοδο σε ποικίλους δείκτες, καθώς και στοιχεία των ανταγωνιστικών καταστημάτων ανά περιοχή. Άλλη εφαρμογή αφορά τη διάθεση tablets στους επισκέπτες πελατών χονδρικής της εταιρείας, μέσω της οποίας καθοδηγούνται σχετικά (γεωγραφικά στοιχεία, ιστορικό παραγγελιών κ.ά.) και λαμβάνουν παραγγελίες με ποικίλους τρόπους (αναζητήσεις από λίστες, σκανάρισμα με φορητό σκάνερ, ακόμη και με φωνητική αναζήτηση).

Τον Σεπτέμβριο η εταιρεία πραγματοποίησε είσοδο στον τομέα του e-shop. Για την υποστήριξη του έργου αναπτύχθηκαν εφαρμογές για τη γρήγορη συλλογή και τιμολόγηση των προϊόντων από τα φυσικά καταστήματα (η συλλογή γίνεται με φορητά τερματικά και δεν απαιτείται πέρασμα των προϊόντων από τα ταμεία), καθώς και εφαρμογές για τους διανομείς στους τελικούς πελάτες, για την βέλτιστη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν κατά τη διανομή κ.ά.

Ακόμη, στα καταστήματα προσφέρθηκε ελεύθερη σύνδεση των πελατών στο internet, οθόνες περιεχομένου παροχής πληροφοριών, αλλά και διαδραστικές οθόνες, δυνατότητες καλύτερης σήμανσης για προϊόντα προσφοράς, υποστήριξη ηλεκτρονικών κουπονιών και διατακτικών κ.ά. Ιδιαίτερα για τα ιδιόκτητα πρατήρια της εταιρείας αναπτύχθηκε mobile εφαρμογή σε κινητό τύπου ATEX, με την οποία ο εργαζόμενος μπορεί να εξυπηρετεί τον πελάτη σε ό,τι αφορά στο loyalty σχήμα, χωρίς ο τελευταίος να χρειάζεται να βγει από το αυτοκίνητό του. Τέλος, έγινε πιλοτική εγκατάσταση λογισμικού WMS στο κατάστημα. Με την ολοκλήρωσή της θα βελτιωθεί αρκετά η ανατροφοδοσία του καταστήματος από την αποθήκη του, ο έλεγχος των «κοντόληκτων» προϊόντων, οι χρόνοι τοποθέτησης των νέων σημάνσεων, οι διαδικασίες merchandising κ.ά.».

Μασούτης
Σάββας Τορτοπίδης, διευθυντής πληροφορικής

«Η Μασούτης και το 2018 συνέχισε τις επενδύσεις της στην τεχνολογία, καλύπτοντας κατά προτεραιότητα τις περιοχές που αφορούν τον πελάτη και βελτιώνουν την αγοραστική του εμπειρία, την πιστότητα και την ασφάλεια των συναλλαγών του. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώσαμε το έργο ψηφιοποίησης όλων των έντυπων διαδικασιών, που αφορούν τον πελάτη, εγκαθιστώντας tablet σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας με λογισμικό εσωτερικής ανάπτυξης. Το έργο καλύπτει αιτήσεις νέων καρτών πιστότητας Mascard, ενημέρωση αλλαγών στις υφιστάμενες κάρτες, αποδοχή όρων χρήσης, κατάθεση βιογραφικών κι άλλα έντυπα. Αποτέλεσμα είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των σχετικών πληροφοριών (κατά το GDPR) και η επιτάχυνση των διαδικασιών για πελάτες και προσωπικό. Το έργο ολοκληρώθηκε σε σύνολο 330 καταστημάτων σε πέντε μήνες. Σε τέσσερις μήνες από την λειτουργία του καταχωρήθηκαν 200.000 κάρτες πιστότητας και 30.000 άλλα έντυπα.

Ο τομέας των data analytics τοποθετήθηκε ψηλά στις προτεραιότητες της εταιρείας. Έτσι συνεχίστηκαν οι επενδύσεις της σε σχετικά συστήματα, λογισμικά και τεχνογνωσία, με σκοπό την ταχύτερη και αρτιότερη ανάγνωση των καταναλωτικών αναγκών και των ευκαιριών που προκύπτουν από τις προσωποποιημένες πλέον προωθητικές ενέργειες. Επίσης, συνεχίστηκαν με εντατικό ρυθμό οι επενδύσεις στις κύριες υποδομές πληροφορικής (servers, storage, network, backup), τόσο στα δύο ιδιόκτητα data center της εταιρείας όσο και στο cloud (Microsoft Azure), διασφαλίζοντας επιδόσεις, υψηλή διαθεσιμότητα και ασφάλεια.

Το ψηφιακό πρόσωπο της εταιρείας, που ανακλάται στο masoutis app και το ηλεκτρονικό κατάστημα scan&shop, ενισχύθηκε σημαντικά το 2018, με την ενσωμάτωση καινοτομιών, όπως τα ηλεκτρονικά κουπόνια ειδών, οι κοινόχρηστες λίστες αγορών και η προσθήκη προϊόντων στο ηλεκτρονικό καλάθι, με σκανάρισμα του είδους από το κινητό του καταναλωτή. Περισσότεροι από 300.000 καταναλωτές χρησιμοποιούν τις ψηφιακές ευκολίες. Στις μεγάλες επενδύσεις του έτους συγκαταλέγεται και η ολική αναβάθμιση υποδομών πληροφορικής των 56 καταστημάτων πρώην Προμηθευτική και του κέντρου διανομής της ομώνυμης εταιρείας αμέσως μετά την εξαγορά της».

E-fresh.gr
Ζήνα Μαυροειδή, γενική διευθύντρια

«Στην e-fresh.gr το 2018 δώσαμε έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων υποδομών μας, ώστε να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση και τις υψηλές απαιτήσεις του online καταναλωτή. Οι βελτιώσεις στις οποίες προχωρήσαμε, αξιοποίησαν τεχνικές personalization σε ό,τι αφορά την επαφή μας με τον καταναλωτή και νέων καινοτομιών αυτοματισμού για τη γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση των παραγγελιών μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, προχωρήσαμε σε optimization του πρώτου logistic center μας, με σκοπό τη βελτίωση των χρόνων παραγωγής και κατά συνέπεια την παραγωγικότητα της αποθήκης. Η εμπειρία μας στο χώρο το ηλεκτρονικού σούπερ μάρκετ και η τριβή μας με τα καθημερινά του θέματα μάς βοήθησαν να κάνουμε τον επανασχεδιασμό της ροής, αλλά και της κατασκευής του logistic center, που, ακολουθώντας πάλι τις αρχές του αυτοματισμού και της ρομποτικής τεχνολογίας, παράγει σημαντικά βελτιωμένα αποτελέσματα. Πέρα από την ταχύτητα εξυπηρέτησης το νέο σχήμα παρουσιάζει και βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας λύσεις για παραγγελίες, με πληρότητα και χωρίς λάθη.

Παράλληλα προχωρήσαμε και στην βελτίωση του website μας, αναπτύσσοντας μηχανισμούς που επιτρέπουν την προσωποποιημένη προσέγγιση των πελατών μας. Στόχος μας είναι να μην φορτίζουμε τον πελάτη με πληροφορίες, που δεν σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά του ή τις αγοραστικές προτιμήσεις του. Με τον τρόπο αυτό θέλουμε να του δίνουμε λιγότερο, αλλά πιο σχετικό περιεχόμενο, εναρμονίζοντας την επικοινωνία μας με τις προτιμήσεις του.

Οι δύο άξονες στους οποίους έχουμε κινηθεί σαν εταιρεία έχουν πελατοκεντρικό χαρακτήρα. Μας ενδιαφέρει να προσφέρουμε μια σωστή εξυπηρέτηση, που προσδοκά ο ενημερωμένος και απαιτητικός online καταναλωτής. Αναπτύξαμε, λοιπόν, περαιτέρω τις διαδικασίες μας γύρω από τις πραγματικές του ανάγκες, τόσο ως προς την αλληλεπίδραση μεταξύ μας κατά την υποβολή της παραγγελίας του όσο και αναφορικά με τις προσδοκίες του για την εξυπηρέτησή της».