Συνολικά 1.274 έλεγχοι σε επιχειρήσεις του λιανεμπορίου τροφίμων (καταστήματα τροφίμων, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, μίνι μάρκετ κ.ά.) διενεργήθηκαν το 2016, διαπιστώθηκαν 207 παραβάσεις και επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 198.000 ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, μέσω της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών της Γ.Γ., διενεργήθηκαν πέρυσι στο σύνολο της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών 6.690 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 608 παραβάσεις και επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 787.000 ευρώ. Όπως διαπιστώθηκε, το ποσοστό παραβατικότητας επί του γενικού συνόλου των ελέγχων ήταν 9,08%.

Ειδικότερα στη λιανική πώληση οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν στην ελλιπή αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων στις πινακίδες λιανικής πώλησης, στη μη αναγραφή ενδείξεων σε κατεψυγμένα τρόφιμα, στην πώληση από τα κρεοπωλεία κιμά κομμένου εκ των προτέρων, σε παραπλανητικές ενδείξεις στις πινακίδες και τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης. Στη χονδρική οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν στη μη ή ελλιπή επισήμανση των συσκευασιών μεταφοράς των νωπών οπωροκηπευτικών, στη μη τήρηση βιβλίου ιχνηλασιμότητας, στην ελλιπή συμπλήρωση των παραστατικών διακίνησης και εμπορίας (κυρίως μη αναγραφή της επωνυμίας ή της ποιότητας του είδους) και στη διακίνηση και εμπορία χωρίς δελτία αποστολής.