Για το θέμα των διαφημίσεων στα περίπτερα, καθώς και για το πρόβλημα που έχει προκύψει ανάμεσα σε διαφημιστική εταιρεία και σε ορισμένους περιπτερούχους του Πειραιά, εξαιτίας της μη καταβολής της αξίας του ηλεκτρικού ρεύματος σε αυτούς, μίλησε στο «μαγαζί μας» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων «Η Ελπίς», κ. Σπύρος Ταβουλάρης.

Για το θέμα των διαφημίσεων στα περίπτερα, καθώς και για το πρόβλημα που έχει προκύψει ανάμεσα σε διαφημιστική εταιρεία και σε ορισμένους περιπτερούχους του Πειραιά, εξαιτίας της μη καταβολής της αξίας του ηλεκτρικού ρεύματος σε αυτούς, μίλησε στο «μαγαζί μας» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων «Η Ελπίς», κ. Σπύρος Ταβουλάρης.

«Οι διαφημιστικές εταιρείες, όπως είναι γνωστό, προκειμένου να διαφημίσουν κάποιο προϊόν στο περίπτερο, υπογράφουν δύο συμβόλαια. Ένα με τον ιδιοκτήτη-ανάπηρο, το οποίο αφορά τον χώρο στον οποίο τοποθετείται η διαφημιστική ταμπέλα, και ένα με τον ενοικιαστή του περιπτέρου, με το οποίο αναλαμβάνουν την υποχρέωση πληρωμής σ’ αυτόν της δαπάνης του ηλεκτρικού ρεύματος και καθορίζουν συγχρόνως τις ώρες κατά τις οποίες θα ανάβει η πινακίδα αυτή.

Ενώ δεν υπάρχουν περιπτώσεις μη πληρωμής των συμφωνηθέντων στους ανάπηρους δικαιούχους και παρά την ύπαρξη σχετικού συμβολαίου, ορισμένοι συνάδελφοι διαμαρτύρονται κυρίως για μία διαφημιστική εταιρεία, η οποία παρά τις οχλήσεις τους δεν τους καταβάλλει τη δαπάνη του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ως πρόεδρος λοιπόν της «Ελπίδας», δηλώνω ότι θα κοιτάξω τα συμφέροντα των συναδέλφων μου. Αν παρά τις προσωπικές μου οχλήσεις για το θέμα αυτό, η συγκεκριμένη διαφημιστική εταιρεία εξακολουθήσει να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, τότε οι συνάδελφοι μπορούν να απευθύνονται στη νομική σύμβουλο του σωματείου μας, οπότε διά της δικαστικής οδού θα απαιτήσουν την καταβολή των συμφωνηθέντων.

Η απαγόρευση της διαφήμισης των τσιγάρων, όπως λέγεται, θα ισχύσει από το 2005, οπότε και θα επηρεάσει τις σχετικές διαφημίσεις στα περίπτερα. Παρ’ όλα αυτά και ώσπου να δουν τι θα ισχύσει τελικώς, ορισμένες διαφημιστικές εταιρείες ήδη βάζουν λευκές τέντες στα περίπτερα (ούτως ώστε να μην περιέχεται σ’ αυτές καμία διαφήμιση), αλλά και πάλι είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν τη δαπάνη του ηλεκτρικού ρεύματος», λεει ο κ. Ταβουλάρης.