Την αναπτυξιακή της πορεία συνεχίζει σταθερά η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), ενισχύοντας τον αριθμό των μελών της με την ένταξη τεσσάρων νέων αλυσίδων σούπερ μάρκετ στο δυναμικό της, ενδυναμώνοντας τη θέση της ως ένας ισχυρός φορέας για την ενίσχυση και την ανάπτυξη του κλάδου λιανικής τροφίμων και καταναλωτικών προϊόντων, σε θεσμικό και συλλογικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, οι τέσσερις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ΣΥΝ.ΚΑ, Ανδρικόπουλος, Γουντσίδης και ΑΦΟΙ Παναγιωτόπουλοι, προσχώρησαν ως νέα μέλη της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.
Η ΣΥΝ.ΚΑ. Κρήτης ΠΕ, η οποία αποτελεί το νέο Τακτικό Μέλος της ΕΣΕ, διαθέτει δίκτυο 38 καταστημάτων στην Κρήτη απασχολώντας σήμερα περισσότερους από 1.100 εργαζομένους. Η αλυσίδα Ανδρικόπουλος ΑΕΒΕ, το νέο Συνδεδεμένο Μέλος της ΕΣΕ, εξυπηρετεί τις ανάγκες των καταναλωτών στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας με το δίκτυο των 13 καταστημάτων της.

Επιπλέον, η Γουντσίδης ΑΕ, το νέο Συνδεδεμένο Μέλος της ΕΣΕ, διαθέτει 16 καταστήματα στο Νομό Δράμας. Τέλος, ο όμιλος ΑΦΟΙ Παναγιωτόπουλοι, το νέο Συνδεδεμένο Μέλος της ΕΣΕ με έδρα τη Σπάρτη, διαθέτει 27 καταστήματα στους νομούς Λακωνίας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας. Με τη νέα προσθήκη, η ΕΣΕ εδραιώνει περαιτέρω το θεσμικό της ρόλο, απαριθμώντας πλέον 17 μέλη – αλυσίδες λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου τροφίμων.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΣΕ, Απόστολος Πεταλάς, δήλωσε: «Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και τα μέλη της συνεργάζονται στενά με τις αρχές και τους θεσμικούς φορείς με στόχο την προώθηση της αρτιότητας, της καινοτομίας και του υγιούς ανταγωνισμού στον κλάδο λιανικής τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών, την προαγωγή του κλάδου και κατ’ επέκταση τη συμβολή μας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Μέσα από αυτήν τη συνεργασία, συμμετέχουμε στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές».