Στο 20,8% έχει φτάσει το ποσοστό εισαγωγών σπαραγγιών στη Γερμανία από την Ελλάδα. Η Γερμανία είναι η πρώτη χώρα σε ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση σπαραγγιών στον κόσμο: 1,6 κιλά ανά άτομο.

Με εξαίρεση το 2022, οι εξαγωγές ελληνικών σπαραγγιών διαρκώς αυξάνονται: Από 14,6 εκατ. ευρώ το 2019, σε 20,31 εκατ. ευρώ το 2023, πίσω μόνο από την Ισπανία (28,86 εκατ. ευρώ).

Τα σπαράγγια παραμένουν εξαιρετικά δημοφιλή σε ηλικίες άνω των 55 ετών (74%). Οι καταναλωτές μεταξύ 18 έως 24 ετών τα καταναλώνουν τακτικά σε ποσοστό 47%.

Το συνολικό καταναλωτικό κοινό προτιμά κατά 42% να τα προμηθεύονται από τους μεγάλους ομίλους του οργανωμένου λιανεμπορίου της χώρας, το 35% από υπαίθριες αγορές, το 22% από λοιπά καταστήματα και το 11% απευθείας από παραγωγούς.

Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στη Γερμανία έχουν αυξηθεί από τα 18.610 εκτάρια του 2017 σε περίπου 20.500 εκτάρια το 2023: 1.400 καλλιεργητές παράγουν 106.000 τόνους, πρωτίστως λευκών σπαραγγιών. Το ποσοστό εγχώριας παραγωγής στη συνολική κατανάλωση ανέρχεται σε 72%, αρκετά υψηλό σε σχέση με το 39% της λοιπής αγοράς λαχανικών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter