Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Δευτέρα 29 Ιουνίου οι εργασίες της Εσπερίδας με τίτλο «Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές και Ανάπτυξη – Ο Ρόλος των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ACTIS-Προηγμένες Υπηρεσίες Μεταφοράς Εμπορευμάτων». Στην Εσπερίδα μίλησαν, μεταξύ άλλων, η κ Θεοπίστη Πέρκα, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και ο κ.ς Βασίλειος Καλλιβωκάς, Γενικός Διευθυντής Μεταφορών.