Οι οδηγοί που παραδίδουν online παραγγελίες και ανήκουν στον στόλο της Co-op, εξυπηρετώντας περιοχές της κεντρικής Αγγλίας, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν μέρος του χρόνου εργασίας τους ώστε να συζητήσουν με ανθρώπους που έχουν ανάγκη επικοινωνίας. Συμβάλλοντας στη μάχη κατά της αίσθησης μοναξιάς, που ταλαιπωρεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού τον καιρό της πανδημίας και του περιορισμού στο σπίτι, οι συγκεκριμένοι οδηγοί φέρουν ένα σήμα που γράφει «I’ve got time to chat» και δηλώνει πως έχουν χρόνο για συζήτηση. Η υπηρεσία αυτή προς τους πελάτες υλοποιείται μέσω των εφαρμογών για online αγορές Snappy Shopper και Appy Shop, στο πλαίσιο της eco-friendly πρωτοβουλίας παράδοσης προϊόντων στο σπίτι. Οι πελάτες καλούνται να συζητήσουν με τους οδηγούς των οχημάτων που τους παραδίδουν τις αγορές τους, εάν νιώθουν μόνοι και απομονωμένοι λόγω των μέτρων που εφαρμόζονται για την καταπολέμηση της πανδημίας. Όπως δήλωσε οδηγός που συμμετέχει στο πρόγραμμα, η ανταπόκριση είναι πολύ θετική και ενδεικτική του μεγάλου αριθμού ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτή την περίοδο. Παράλληλα, η συζήτηση με τους πελάτες προσέφερε και στον ίδιο μια νότα αισιοδοξίας.